PL EN


2013 | 2(69) |
Article title

Człowiek stary wobec trosk egzystencjalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Senior person in view of existential worries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article discusses the issues of chosen existential worries characteristic for mature people such as: fear of death, loneliness and suffering. These are the most frequent connotations of the elderly with their own mortality. The article presents the specifics of confrontation of a human being with existential worries in their last stage of life. The text is based on classic literature of Polish and foreign gerontologists, philosophers, psychologists and pedagogues and the author’s own research.
PL
Artykuł porusza kwestie wybranych trosk egzystencjalnych, specyficznych dla osób dojrzałych, tj. lęk przed śmiercią, samotność i cierpienie. Są to jedne z najczęściej występujących konotacji ludzi starszych z własną śmiertelnością. Przedstawiona została specyfika konfrontacji człowieka w jego ostatnim okresie życia z troskami egzystencjalnym. Tekst oparty o klasyczną literaturę polskich i zagranicznych gerontologów, filozofów, psychologów i pedagogów oraz o badania własne autora.
Year
Issue
Physical description
Contributors
author
References
 • Andreoli V. (2009), Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości, Przeł. M. Bielawski, Homini, Kraków.
 • Dubas E. (2000), Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Erikson E.H. (2012), Dopełniony cykl życia, Przekł. C. Matkowski, Helion, Gliwice.
 • Fabiś A. (2013), Senior person in view of existential concerns, [w:] Kocianová R., M. Dvořáková, (red.), Vzdělávání a rozvoj seniorů, Wydawnictwo Uniwersytetu Karola w Pradze, Praha, s. 96–106.
 • Kępiński A. (2002), Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Kiernikowski Z. (2012), Rola cierpienia w dopełnianiu się życia człowieka. Spojrzenie w świetle Biblii, [w:] R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon (red.) Wobec cierpienia, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock, s 11–38.
 • Längle A. (2012), Cierpienie – wyzwanie egzystencjalne; Rozumienie, postępowanie i radzenie sobie z cierpieniem z perspektywy analizy egzystencjalnej, [w:] R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon (red.), Wobec cierpienia, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock, s. 219–236.
 • Łukaszewski W. (2010), Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
 • Tillich P. (1994), Męstwo bycia, Tłum. H. Bednarek, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Trzebińska E. (2004), Negatywne uczucia: koszty i pożytki, [w:] R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon (red.) Wobec cierpienia, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock, s. 85–98.
 • Smykowska D. (2007), Instytucje wsparcia społecznego. Skrypt dla studentów. Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź.
 • Yalom I.D. (2008), Psychoterapia egzystencjalna, Przekł. A. Tanalska-Dulęba, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d00ad4b-18cc-41b1-bb40-f379ae5b8cd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.