PL EN


2017 | 2(36) | 59-74
Article title

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w opinii nauczycieli i terapeutów

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Sexuality of individuals with intellectual disabilities: Teachers’ and therapists’ perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy było poznanie opinii nauczycieli i opiekunów na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pedagodzy pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych, działając w ramach instytucjonalnych, realizują określony model wsparcia osób niepełnosprawnych, wynikający zarówno z oficjalnych uregulowań, jak i osobistych norm i wartości. Od ich wiedzy i przekonań w dużym stopniu zależy, czy środowisko, w jakim funkcjonują osoby niepełnosprawne, będzie miało właściwości ograniczające i represyjne czy wspomagające i kompensujące rozwój i wyrażanie seksualności osób niepełnosprawnych. Wyniki badania wskazują, że pedagodzy wykazują akceptację i zrozumienie wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i uznają przysługujące im w tym zakresie prawa. Wykazano, że postawy wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są bardziej pozytywne niż wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym. Ponadto stwierdzono, że starsi nauczyciele i terapeuci wykazują większą skłonność do postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kategoriach aseksualnych i traktowania ich jako pozbawionych potrzeb i praw seksualnych.
EN
The aim of the study was to investigate teachers’ and therapists’ attitudes towards the sexuality of people with intellectual disabilities. Teachers working with people with intellectual disabilities in special schools and residential special needs schools act within the institutional framework – according to a specific model of support based on official regulations as well as their personal standards and values. Their knowledge and beliefs determine to a large extent whether the environment of people with disabilities will have a supportive or repressive and restraining influence on the development and expression of sexuality in people with disabilities. The results of the study indicate that teachers and therapists show acceptance and understanding towards the sexuality of people with intellectual disabilities. They respect their rights in this area. The attitudes towards the sexuality of people with mild intellectual disabilities are more positive than towards the sexuality of people with severe intellectual disabilities. Moreover, older teachers and therapists are more likely to perceive people with intellectual disabilities in more asexual terms and treat them as people without sexual needs or rights.
Contributors
 • Wydział Psychologii, Katedra Psychoterapii i Terapii Seksualnej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie; ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa; tel. +48 22 5365411, marta.rawinska@vizja.pl
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce; tel. +48 25 6330884
References
 • Dane demograficzne, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne (dostęp:25.11.2016).
 • Długołęcka, A. (2006). Wyznaczniki rozwoju psychoseksualnego człowieka. W: Z. Lew-Starowicz,A. Długołęcka (red.), Edukacja seksualna (s. 24–30). Warszawa: Świat Książki.
 • Fornalik, I. (2002). Rozwój psychoseksualny młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualnąw zależności od środowiska życia. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Grzegorzewska, M. (1996). Listy do młodego nauczyciela. Cykl I–III. Warszawa: WydawnictwoWSPS.
 • Izdebski, Z. (2005). Postawy Polaków wobec seksualności osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.W: J. Głodkowska, A. Giryński (red.), Seksualność osób z niepełnosprawnościąintelektualną (s. 28–34). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kosakowski, Cz. (2002). Pedagog specjalny – między tradycją a dniem dzisiejszym. W: J. Michalski(red.), Nauczyciel szkoły specjalnej – szanse i bariery działalności zawodowej (s. 27–56).Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kościelska, M. (2004). Niechciana seksualność. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
 • Lew-Starowicz, Z. (2005). Seksualność niepełnosprawnej młodzieży. W: J. Głodkowska, A. Giryński(red.), Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną (s. 28–34). Warszawa:Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Lew-Starowicz, Z. (2006). Seksualność a jakość życia człowieka. Przegląd Seksuologiczny, 5,21–26.
 • Olszak A. (2001). Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych. Lublin: WydawnictwoUMCS.
 • Parchomiuk, M. (2013a). Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnościąintelektualną. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Parchomiuk, M. (2013b). Przekonania studentów kierunków medycznych na temat seksualnościosób z niepełnosprawnością intelektualną. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(2),123–129.
 • Stelter, Ż. (2009). Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: WydawnictwoNaukowe Scholar.
 • Tylewska-Nowak, B., Buschnat, M. (2012). Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualnąw systemie oświaty. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Wojciszke, B., Doliński, D. (2015). Psychologia społeczna. W: Psychologia akademicka. Podręcznik.T. 2 (s. 293–447). Sopot: GWP.
 • Wyczesany, J. (2006). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Oficyna WydawniczaImpuls.
 • Wyczesany, J. (2007). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Oficyna WydawniczaImpuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d0184ba-da52-4d8f-abe8-2785e0cd8568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.