PL EN


2016 | 9 | 2(17) | 151-164
Article title

QR kod jako uzupełnienie tradycyjnej monografii. Korzyści i konsekwencje

Authors
Content
Title variants
EN
QR Code as a Supplement of the Traditional Monograph. Advantages and Consequences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście opisano możliwość wykorzystania w tradycyjnych monografiach naukowych kodów QR. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju narzędzi autorzy uzyskują okazję do upowszechniania wyników swojej pracy w sposób pozatekstowy. Taki rodzaj publikowania jest atrakcyjny zarówno dla autorów – zdobywają oni wizualne możliwości prezentowania, jak i dla czytelników, dla których taki przekaz może być bardziej atrakcyjny. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie publikowania monografii naukowych może jednak budzić obawy. Ewentualne konsekwencje wynikające z banalizacji i tabloidyzacji sfery naukowej są groźne dla autorytetu środowiska naukowego. W tekście został opisany konkretny przykład monografii, której autorzy zdecydowali się na wykorzystanie kodów QR jako uzupełnienia tradycyjnej monografii naukowej. Kody zostały dołączone do publikacji, w której znalazły się wyniki badań jakościowych przeprowadzonych przez antropologów kulturowych na Litwie.
EN
The article describes the possibility of using QR codes in traditional scientific monographs. By using this kind of tools authors have an opportunity to disseminate results of their work in a pose-text way. That way of publishing is attractive to authors – they gain additional opportunity to present their theses, as well as for readers, for whom such a message may be more attractive. The use of modern technologies in the process of publishing scientific monographs may also raise concerns. The consequences resulting from the tabloidization of the science sphere can be dangerous for the authority of the scientific community. The article presents an example of a monograph where authors decided to use QR codes as a complement to the traditional monograph. The publication included results of qualitative research conducted by anthropologists in Lithuania.
Year
Volume
9
Issue
Pages
151-164
Physical description
Dates
published
2016-12
References
  • Bożek Agata, Kamińska-Mazur Lena, Książka hybrydowa – kod QR sposobem na koegzystencję książki drukowanej z e-bookiem. „Biuletyn EBIB” [online] 2012, nr 7 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/165.
  • Frączyk Maciej, Zeznania niekrytego krytyka, Warszawa 2012.
  • Głowacki Andrzej, Archetyptura czasu, Rzeszów 2013.
  • History of QR Code [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.qrcode.com/en/history.
  • Karnowski Michał, Mistewicz Eryk, Anatomia władzy, Warszawa 2010.
  • Obywatelskość 2.0. Zaangażowane narracje o obywatelskości młodych mieszkańców Litwy i Polski, pod red. Marceliny Jakimowicz, Mateusza Sikory, Bydgoszcz 2016.
  • What is QR Code? [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.qrcode.com/en/index.html.
  • Zygierewicz Anna, E-book. Produkt, technologia, rynek, „Analizy BAS” 2013, nr 9, s. 1–12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d0dfa78-8fa9-450c-9b7a-2ef0e46ea732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.