PL EN


2009 | 4(70) | 50-53
Article title

Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej w celu wybudowania farmy wiatrowej

Authors
Content
Title variants
EN
Land Lease Contract for Build on Wind Farm
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki zapisów umownych występujących w umowach dzierżaw nieruchomości gruntowych dla potrzeb powstanie farmy wiatrowej. Dokonano przeglądu praktyk występujących przy umowach dzierżaw terenów, w tym zapisów gwarantujących zakres używania i pobierania pożytków z przedmiotu umowy. Umowa dzierżawy terenu na czas określony tj. 29 lat zawierana jest w celu wybudowania na niej elektrowni wiatrowych. Inwestor (dzierżawca) podejmuje decyzje inwestycyjne na podstawie wstępnych pomiarów wiatru, które są podstawą do kalkulowania efektywności ekonomicznej inwestycji.
EN
The paper set out aspects appeared in land lease agreements related to development wind farms. Performed market practice in lease agreements of lands and sentences guarantee scope of rights for consuming profits from the purpose of agreement. Lease contract is concluded for a terminated period (29 years) aimed at the development wind farm in the identified location. Investor (leaseholder) takes investment decisions basing on initial measurement campaign. Energy resources are assumptions for calculating economic rationale.
Year
Issue
Pages
50-53
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
  • Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koordynator Projektów w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d0f35c3-ba31-4a6a-b0af-75976e59eee7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.