PL EN


2007 | 3 | 128-132
Article title

Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa łódzkiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The contents of the report touches the problem of prospects and threats for development ofthe sector of small and medium enterprises in the rural area. The following problems are descri-bed: some groups of factors that constitute barriers to business of SME sector in rural areas
Keywords
Contributors
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Polska
References
  • Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości, t. II, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, 1998, J. Sawicka (red.), Fundacja ROZWÓJ SGGW, Warszawa.
  • Ekonomika i zarządzanie małą firmą, 1999, B. Piasecki (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
  • Sikorska A., 2001, Przedsiębiorczość na wsi w świetle ankiety IERiGŻ 2000, Komunikaty, raporty, ekspertyzy, z. 472, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
  • Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, 2000, J. Sawicka (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d107bc4-616c-43f9-ad1a-4cbb2cee0886
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.