PL EN


Journal
2014 | 40 | 2 | 121-137
Article title

Porównanie składu ciała i poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku 8-13 lat w zależności od ich masy urodzeniowej

Content
Title variants
EN
Comparison of composition of body weight and the level of selected coordination motor abilities in children aged 8-13 years depending on their birth weight
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective of the research. Health risks that may occur at a later age in children with fetal dystrophy are well-known. There is a lack of research on motor development and changes in body composition in children with fetal dystrophy. The results so far are contradictory. Hence, the study was undertaken to indicate the differences in body composition, ability to respond quickly and ability to maintain dynamic balance in children aged 8-13 years, depending on hypotrophy and hypertrophy at birth. Material and methods. The study of body composition involved children aged 8-13 years. The respondents were divided into 3 groups: hypotrophic children (n=18), eutrophic children (n=138) and hypertrophic children (n=15) in accordance with accepted standards. To measure body composition a ’Tanita BC-418MA Body Composition Analyzer’ was used and the method of Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) was applied. The tests of ability to maintain dynamic balance were conducted using a Balance Master® posturograph, NeuroCom®. The ability to respond quickly was evaluated with the application of OptoGait system, MicrogateS.r.l.. Results of the research. It was found that fatty and non-fatty components of body composition show increasing characteristics. The lowest values described the children with hypotrophy of the fetus, and the highest values – the children with hypertrophy of the fetus. The research proved that the dystrophy of birth weight does not differentiate the ability to maintain dynamic balance and the ability to respond quickly in children aged 8-13 years. Conclusions. It was found that: (1) In relation to eutrophic children, children with hypotrophy at birth are characterized by lower values of all parameters related to body composition. Whereas children with hypertrophy at birth are characterized by higher values of the above mentioned parameters. (2) There were no differences in terms of the ability to maintain dynamic balance and the ability to respond quickly in the children aged 8-13 years depending on dystrophy at birth.
PL
Cel badań. Zagrożenia zdrowotne mogące wystąpić w późniejszym wieku u dzieci z dystrofią płodu są dobrze poznane. Brakuje badań dotyczących rozwoju motorycznego oraz zmian składu masy ciała dzieci z dystrofią płodu. Dotychczasowe wyniki są sprzeczne. Podjęto badania, których celem było wskazanie różnic w składzie masy ciała, zdolności do szybkiego reagowania oraz zdolności zachowania równowagi dynamicznej u dzieci w wieku 8-13 lat, w zależności od hipo- i hipertrofii urodzeniowej. Materiał i metody. Badaniami składu masy ciała objęto dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Badanych podzielono na 3 grupy: hipotrofików (n=18), eutrofików (n=138) oraz hipertrofików (n=15) zgodnie z przyjętymi normami. Do badania składu masy ciała wykorzystano urządzenie „Tanita BC-418MA Body Composition Analyzer”. Zastosowano metodę Bioelektrycznej Analizy Impedancji (BIA). Badania zdolności zachowania równowagi dynamicznej wykonano przy wykorzystaniu posturografuBalance Master® firmy NeuroCom®. Zdolność do szybkiego reagowania oceniono przy wykorzystaniu systemu OptoGait firmy MicrogateS.r.l. Wyniki badań. Stwierdzono, że tłuszczowe oraz beztłuszczowe komponenty składu masy ciała wykazują rosnącą charakterystykę. Najmniejsze wartości cechowały dzieci z hipotrofią płodu a największe dzieci urodzone jako hipertroficzne. W niniejszym badaniu wykazano, żedystrofia masy urodzeniowej nie różnicuje zdolności zachowania równowagi dynamicznej oraz zdolność do szybkiego reagowania u dzieci w wieku 8-13 lat. Wnioski. Wykazano, że: (1) W stosunku do dzieci eutroficznych, dzieci z hipotrofią urodzeniową cechują niższe, a dzieci z hipertrofią wyższe wartości wszystkich parametrów składu masy ciała. (2) Nie stwierdzono różnic w przejawianiu zdolności do szybkiego reagowania oraz zdolności zachowania równowagi dynamicznej u badanych dzieci w wieku 8-13 lat, w zależności od dystrofii urodzeniowej.
Journal
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
121-137
Physical description
Contributors
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • American Academy of Pediatrics Committee on the Fetus and Newborn: Nomenclature for duration of gestation, birth weight and intrauterine growth (1967), Pediatrics. 39, s. 935-939.
 • Bucyk B., Tupikowska M., Bednarek-Tupikowska G. (2009), Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW). Endokryn. Otyłość Zaburz. Przem. Materii, 5, s. 226-232.
 • Czerniak U., Demuth A., Krzykała M., Ziółkowska-Łajp E. (2011), Birth body mass and obesity of children at kindergarten age, Ćeska Antropologie 61, s. 8-11.
 • Erikson C., Allert C, Carlberg E., Katz-Salamon M. (2003), Stability of longitudinal motor development in very low birthweight infants from 5 months to 5.5 years, Acta Paediatr, 92, s. 197-203.
 • Eriksson J., Forsen T., Osmond C., Barker D. (2003), Obesity from carle to grave. Int J ObesRelatMetabDisord, 27(6), s. 722-727.
 • Evensen K., Vik T., Helbostad J., Indredavik M., Kulseng S., Brubakk A. (2004), Motor skills in adolescents with low birth weight. ArchDis Child FetalNeonatal Ed. 89, s. 451-455.
 • Falo A. (2009), Intrauterine growth retardation (IUGR): prenatal diagnosis by imaging. PediatrEndocrinol Rev.6 Suppl 3, s. 326-31.
 • Fulcher G. (1991), A comparison of measurements of lean body mass derived by bioelectrical impedance, skin fold thickness and total body potassium. A study in obese and non-obese normal subjects. Scand J Clin Lab Invest. 51, s. 245-253.
 • Gadzinowski J., Kaliszewska-Drozdowska M., Kosińska M., Mazela J., Stoińska B. (2003), Urodzeniowa masa ciała a wiek płodowy noworodków regionu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, „Ginekologia Polska”, 74, s. 186-192.
 • Geldhof E., Cardon G., De Bourdeaudhuij I., Danneels L., Coorevits P., Vanderstraeten G., De Clercq D. (2006), Static and dynamic standing balance: test-retest reliability and reference value in 9 to 10 year old children. Eur J Pediatr. 165, s. 779-786.
 • Gierat B. (2005),Wpływ ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej na czas reakcji dzieci, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, nr 60.
 • Golema M. (2002), Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała człowieka w obrazie stabiliograficznym, AWF, Wrocław.
 • Goodpaster B., Krishnaswami S., Resnick H. (2003), Association between regional adipose tissue distribution and both type 2 diabetes and impaired glucose tolerance in elderly men and women, DiabetesCare, 26, s. 372-379.
 • Harvey D., Prince J., Bunton J., Parkinson C., Campbell S. (1982), Abilities of children who were small-for-gestational-age babies, Pediatrics, 69, s. 296-300.
 • Janiszewska R. (2007), Ocena rozwoju motorycznego dzieci urodzonych przedwcześnie przez pierwsze osiemnaście miesięcy życia, Antropomotoryka, 38, s. 71-77.
 • Janssen A., Nijhuis-van der Sanden M., Akkermans R., Oostendorp R., Kollée L. (2008), Influence of behaviour and risk factors on motor performance in preterm infants at age 2 to 3 years. DevMed Child Neurol. 50, s. 926-31.
 • Jaworski M., Dobrowolska-Wiciak M., Lebda-Wyborny T., Firek-Pedras M. (2002), Niskorosłość u dzieci z grupy wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania. Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie, Journal Pediatric Endocrinology, Diabets and Metabolism, vol 8, no 2, s. 111-114.
 • Karelis A., St-Pierre D., Conus F. (2004),Metabolic and body composition factors in subgroups of obesity: What do we know?, J. Clin. Endocrinol. Metab. 89, s. 2569-2775.
 • Kęska A., Tkaczyk J., Czajkowska A., Wiśniewski A. (2010), Częstość występowania niskiej urodzeniowej masy ciała w populacji studiującej młodzieży, Journal of Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 16, 3, s. 165-169.
 • Kosendiak J. (2008), Nabór i selekcja do uprawiania sportu jako wieloletni proces, Sport Wyczynowy, 10-12, s. 62-67.
 • Lakka H., Lakka T., Tuomilehto J. (2002), Abdominal obesity is associated with increased risk of acute coronary events in men. Eur. Heart J. 23, s. 705-713.
 • Markestad T., Vik T., Ahlsten G., Gebre-Medhin M., Skjaerven R., Jacobsen G. (1997), Small-for-gestational-age (SGA) infants born at term: growth and development during the first year of life. Acta ObstetGynecol- ScandSuppl. 165, s. 93-101.
 • Nihal T., Louise G., Pernille P., Solomon C., Rachaproleu S., Mercy I., Roshan L., Reginald A., Venkataraghava M., Belavendra A., Finney G., Rajni K., Allan V., Ib B. (2012), Born with low birth weight in rural Southern India: what are the metabolic consequences 20 years later?, European Journal of Endocrinology, Vol. 166, Issue 4, s. 647-655.
 • OptoGait, User manual, v. 1,06, 2012.
 • Pac-Pomarnacki A. (2008), Talent sportowy, „Sport Wyczynowy”, 4-6 s. 9-13. Powls A., Botting N., Cooke R., Marlow N. (1995), Motor impairment in children 12 to 13 years old with a birthweight of less than 1250 g. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 73, s. 62-66.
 • Sommerfelt K., Sonnander K., Skranes J., Andersson H. W., Ahlsten G., Ellertsen B. (2002), Neuropsychologic and motor function in smallfor-gestation preschoolers, PediatrNeurol, 26, s. 186-91.
 • Stoelhorst G., Rijken M., Martens S., van Zwieten P., Feenstra J., Zwinderman A. (2003), Developmental outcome at 18 and 24 months of age in very preterm children: a cohort study from 1996 to 1997. Early Hum Dev. 72, s. 83-95.
 • Szeklicki R., Osiński W., Biernacki J., Rauk M., Kowalczyk J., Kusy K., Maciaszek J. (1995), Zróżnicowanie płciowe oraz morfologiczne i motoryczne uwarunkowania równowagi ciała, Seria Monografie 318, AWF, Poznań, s. 7-11.
 • Tanita body composition analyser BC-418MA instruction manual.
 • Torrioli M., Frisone M., Bonvini L., Luciano R., Pasca M., Lepori R. (2000), Perceptualmotor, visual and cognitive ability in very low birthweight preschool children without neonatal ultrasound abnormalities. Brain Dev. 22, s. 163-8.
 • Troszyński M. (2007), Umieralność okołoporodowa wczesna (0-6). Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006, Wyd: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa, s. 106-114.
 • Zamecznik A., Niewiadomska-Jarosik K., Zamojska J., Stańczyk J. (2012), Zahamowanie rozwoju wewnątrzmacicznego jako czynnik wpływający na ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, „Przegląd Pediatryczny”, vol. 42, no 4, s. 213-216.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d11e2fb-6cbf-496d-8de0-fb3d0adbff9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.