PL EN


2016 | 2 | 121-133
Article title

Działania samorządów terytorialnych na rzecz mniejszości narodowych zamieszkujących wschodnią Polskę (aspekty historyczne i prawne)

Content
Title variants
EN
Local self-governments' actions towards national minorities living in Eastern Poland (historical and legal aspects)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The cultural diversity and related diversity of the national population within the country have been and probably will be important in shaping the history of the state. Through the diversity of this phenomenon, wanting to discuss the current situation of national minori- ties in Eastern Poland, the division of work on thematic chapters has been made. The purpose of this article is to present the activity of local government authorities for national minorities in Eastern Poland. This work was divided into two sections: theoretical and empirical parts. In the theoretical part, the Polish literature (including publications of minorities associations) and legislation have been used. In the empirical part the results of a survey that was carried out on a sample of 200 respondents have been used. The aim of the research was to identify the situation of the representatives from national minorities from Eastern Poland and also the achievement of the State policy for improvement the living conditions of these groups.
Year
Volume
2
Pages
121-133
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
author
References
 • ACHREMCZYK, S./JANISZEWSKI, P. (2012), Rola i znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych Polski północno-wschodniej w tworzeniu Europy Regionów. W: Forum Dialogu Publicznego. Olsztyn, 10-11.
 • ADAMOWICZ, M. (2002), Droga od Państwa Narodowego do Unii Europejskiej na przykładach Irlandii i Polski. Toruń, 18-19.
 • BAJDA, P./JANUSZ, G. (2000), Prawa mniejszości narodowych - standardy europejskie. Warszawa, s. 214.
 • CHODUBSKI, A./OZDARSKA, L. (2013), Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych. Warszawa
 • DOMAGAŁA, B./SAKSON, A. (1998), Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur. Olsztyn, 21-25.
 • KISIEL, RVSATKIEWICZ, К. (2008), Aktualna polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych. Olsztyn, 3-6.
 • KLIMKIEWICZ, B. (2003), Mniejszości narodowe w sferze publicznej reprezentacje, praktyki i regulacje medialne. Kraków, 332.
 • Konwencja nr 111 MOP dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, 25.06.1958.
 • Konwencja UNESCO w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, 15.12.1960.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, 19.12.1966.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 10.12.1948.
 • RĄKOWSKI, G. (2006), Polska egzotyczna. Pruszków, 4-5.
 • TURNSEK, N./HINGE, H./KÄRAKATSANI, D. (2009), An Inclusive Europe: New Minorities in Europe, EAN. Londyn, 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d154f97-9127-424e-a262-293a2a5b6c5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.