PL EN


2013 | 5 | 94-103
Article title

The history of Ukrainian philosophy: non-descriptive methodology of studies

Authors
Title variants
UK
Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The elaboration of methodological instruments of the history of Ukrainian philosophy as a field of historical and philosophical science takes on special significance at the current stage of its development. The article evolves in a summary form the results of a comprehensive study of modern methodological problems of the history of Ukrainian philosophy and its possible solutions carried out by the author.
UK
На сучасному етапі розвитку історії української філософії як галузі історико-філософської науки особливого значення набуває розробка її методологічного інструментарію. Це пояснюється перш за все тим, що за останні десятиріччя зусилля більшості дослідників історії української філософії через низку об’єктивних причин були спрямовані фактично на відродження творчої спадщини вітчизняних мислителів різних історичних епох, течій, шкіл та напрямків, її опис, систематизацію та аналіз. Тому не випадково у наукових працях у галузі історії української філософії переважав дескриптивний (описовий) підхід. Він не втратив свого значення і сьогодні, адже ще наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років у нашому науковому обігу були майже відсутні тексти переважної більшості вітчизняних мислителів минулого, за винятком деяких найбільш впливових та найбільш відомих постатей української філософської думки.
Publisher

Year
Issue
5
Pages
94-103
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d17d81b-589d-40a5-9c02-b4648dee1a8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.