PL EN


2014 | 3 | 25-36
Article title

In the Interstices of Languages and Cultures. Julian Stryjkowski – a Polish Writer of Jewish Origin

Content
Title variants
PL
W szczelinach języków i kultur. Julian Stryjkowski - polski pisarz żydowskiego pochodzenia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The following sketch is a depiction of a prewar stage of life as well as work of Julian Stryjkowski who was a Polish writer of Jewish origin. Identity quandary of the author of Voices in the Dark was presented against the background of changes taking place in the Jewish world at the turn of the twentieth century juxtaposed with the parallel choices of Shmuel Josef Agnon and Isaac Bashevis Singer. The aim of the essay is to present the role of the language of writing in the process of shaping authors' personal identity.
PL
Jest to szkic o przedwojennym etapie życia i twórczości Juliana Stryjkowskiego - polskiego pisarza żydowskiego pochodzenia. Tożsamościowe rozterki twórcy Głosów w ciemności ukazane zostały na tle przemian modernizacyjnych postoświeceniowego żydostwa i zestawione z paralelnymi wyborami Szmuela Josefa Agnona i Izaaka Baszewisa Singera. Głównym celem artykułu jest ukazanie roli języka twórczości w kształtowaniu osobowej tożsamości pisarzy.
Year
Issue
3
Pages
25-36
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [John Paul II Catholic University of Lublin], Lublin, Poland
References
 • Alter, R. (1994). Inventing Hebrew prose. In R. Alter, Hebrew and modernity. Bloomington: Indiana University Press.
 • Band, A. J. (1968). Nostalgia and nightmare. A study in the fiction of S. Y. Agnon. Berkeley: University of California Press.
 • Cohen, N. (2000). Czy możliwa jest ortodoksyjna beletrystyka? Polemika w ortodoksyjnych czasopismach. In M. Galas (Ed.), Duchowość żydowska w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci Profesora Chone Shmeruka. Kraków, 26-28 kwietnia 1999. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Hadda, J. (1997). Isaac Bashevis Singer. A life. Oxford: Oxford University Press.
 • Halkin, H. (1985). Afterword. In S. J. Agnon, Simple story. (H. Halkin, Trans). New York: Schocken Books.
 • Halkin, H. (2002). The great Jewish language war. Commentary, (114), 5.
 • Harshav, B. (1990). The modern Jewish revolution. In The Meaning of Yiddish. Berkeley: University of California Press.
 • Harshav, B. (2003). Theses on the historical context of the modern Jewish revolution. Jewish Studies Quarterly, (10).
 • Kurc, A. (1996). Język, kultura a tożsamość żydowska. (T. Stróżyński, Trans.). In E. Łoch (Ed.), Literackie portrety Żydów. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Miron, D. (2010). From continuity to contiguity. Toward a new Jewish literary thinking. Stanford: Stanford University Press.
 • Panas, W. (1996). Zagłada od zagłady. Szoah w literaturze polskiej. In W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin: Wydawnictwo Dabar.
 • Piekarski, I. (2007). Agroid i Birobidżan. Studia Judaica, (1), 101-117.
 • Piekarski, I. (2010). Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Prokop-Janiec, E. (2001). Żyd – Polak – artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie. Teksty Drugie, (1).
 • Shaked, G. (2008). Modern hebrew fiction. (Y. Lotan, Trans.). New Milford: Toby Press.
 • Shmeruk, Ch. (1989). Hebrew – Yiddish – Polish: A trilingual Jewish culture. In Y. Gutman et. al. (Eds.), The Jews of Poland between two world wars. Hanover: University Press of New England.
 • Singer, I. B. (1993). Młode pokolenie Żydów polskich w okresie między dwoma wojnami. In I. B. Singer, Felietony, eseje, wywiady. (T. Kuberczyk, Trans. from Yiddish). Warszawa: Sagittarius.
 • Sprawozdanie roczne Wydziału Towarzystwa Żydowskich Studentów Filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok akademicki 1930/31 (dziesięciolecie). (1931). Lvov.
 • Stryjkowski, J. (1986). Juda Makabi. Poznań: W Drodze, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.
 • Stryjkowski, J., Michnik, A., & Kurkiewicz, R. (1994). Urodziłem się pisarzem, a nie bohaterem. Gazeta o Książkach, (1), 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d19d78f-0001-44c5-b2be-de2a15a71563
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.