PL EN


2013 | 20(40) | 1 | 9-18
Article title

O wybranych mechanizmach kondesacji treści w przekazach medialnych

Authors
Content
Title variants
EN
Selected mechanisms of condensing content in media messages
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article revolves around research into the language of the media with special emphasis placed on a description of the fundamental mechanisms of condensing content in printed and audio and visual media. Condensation is among the basic tools of content accumulation; it is related to simplifying the message, generalization and stylistic deformations. Mechanisms applied to summarize have been identified within various areas, including construing messages and releasing to media as well as modes of organizing the content. Of importance here is the trend of replacing verbal messages with visual messages (tables, photos, information graphics, charts, coverage). While condensation is reflected in media as a communication-related activity strictly functionalized within a message, in its structure (cf. the summarizing role of titles, leads, visualizations), it is also conditioned by genre-related issues (cf. news, previews etc.) and most times results from the broadcaster’s strategic efforts.
Keywords
Contributors
References
 • K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011.
 • M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.
 • A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002.
 • M. Grabowska, Streszczenia dokumentacyjne. (Wybrane problemy), Warszawa 1979.
 • W. Marciszewski, Sposoby streszczania i odmiany streszczeń, „Studia Semiotyczne” 1970, t. 1.
 • A. Troskolański, O twórczości. Piśmiennictwo naukowo-techniczne, Warszawa 1982.
 • K. Trzęsicki, Streszczenie jako operacja nad tematyczno-rematyczną strukturą tekstu, w: Teoria tekstu, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1986.
 • J. Bartmiński, Streszczenie w aspekcie typologii tekstów, w: Tekstologia, cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004, s. 224–233.
 • S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Wrocław 1982.
 • J. Grzenia, Streszczenie w tekście poetyckim, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1996.
 • W. Pisarek, Poznać prasę po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Kraków 1967.
 • E. Pałuszyńska, Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka), Łódź 2006.
 • K. Skowronek, M. Rutkowski, Media i nazwy: z zagadnień onomastyki medialnej, Kraków 2004.
 • M. Golka, Ekrany w dorzeczach komunikowania, w: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002.
 • L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
 • M. Hopfinger, Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010.
 • S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986.
 • M. Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, przeł. J. Merecki, Warszawa 2003. http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1531627,1,piekne-infografiki---jeszcze-informacja-czy-juz-sztuka.read [dostęp: 12.08.13].
 • M. Herma, Informacja jest piękna, „Polityka”, http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1531627,1,piekne-infografiki---jeszcze-informacja-czy-juz-sztuka.read [dostęp: 24.10.2012].
 • T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice 2002; J. Rowley, The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy, http://jis.sagepub.com/content/33/2/163.abstract [dostęp: 24.10.2012].
 • W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d1a947a-0e70-47dd-864b-63b5e18784ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.