PL EN


2013 | 173 | 81-94
Article title

Propozycje zmian wyznaczania stóp rynku międzybankowego określających rzeczywistą cenę pieniądza

Authors
Content
Title variants
EN
Proposed Changes to Determine Interbank Market Rates Specifying the Real Price of Money
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Before the crisis in 2008 the most popular way to finance lending was borrowing the missing funds from the interbank market. With the crisis in this market turnover significantly decreased, and with it came the question marks on the measure of the market, which is IBOR. In Poland WIBOR does not reflect the current real price of money in the interbank market in periods other than overnight. Due to the fact that WIBOR used numerous agreements and the current formula does not work in the interests of all market participants, it is to set it according to the new methodology. There are also ideas to replace WIBOR with another, more real ratio or index.This problem also applies to the most important rate, which is the LIBOR. Following the disclosure of the amount of manipulation the British Financial Services Authority (FSA) has prepared a report with recommendations to modify the rules for determining LIBOR. The article presents a proposal for changes in the way of setting IBOR rate, which will reflect the actual price of money regardless of the situation on the financial market.
Year
Volume
173
Pages
81-94
Physical description
Contributors
References
 • Bieszki M.: Nie tylko WIBOR zmienił się w pustą deklarację, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Cichy J.: Międzybankowy rynek pieniężny. W: Rynek finansowy. Red. I. Pyka. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Cipiur J.: Libor uwikłany, ale zbyt wygodny by go zmienić, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • M. Choudhry: The Money Markets Handbook - A Practitioners's Guide. John Wiley and Sons, Singapore 2005.
 • Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. WN PWN, Warszawa 2011.
 • Gradoń W.: Zaufanie jako czynnik kształtowania stabilności rynku międzybankowego. W: Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania. Bankowość. Red.I. Pyka, J. Cichorska. Studia Ekonomiczne 2012, nr 105, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.
 • Gradoń W.: Znaczenie rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych w gospodarce rynkowej. W: Wybrane zagadnienia współczesnych finansów. Acta Economica. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2012.
 • Gradoń W.: Zasady funkcjonowania i instrumenty rynku pieniężnego. W: Rynek finansowy. Red. I. Pyka. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Hansen G.: Czy i czym zastąpimy WIBOR, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Maciejewski K.: Nowe narzędzie monitorowania rynku międzybankowego, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Maciejewski K.: Wibor mierzy rynek, który zanika, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Mironczuk T.: W świecie finansów trudno obyć się bez LIBOR, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Pawłowicz L.: Zastąpmy WIBOR realną stopą, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Pod presją nadzoru Londyn resetuje LIBOR, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r. NBP, Warszawa, listopad 2012 r.
 • UBS zapłaci 1,4 mld franków za manipulacje Liborem, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Wielka Brytania - obecny system ustalania stopy Libor przeżył się, www. obserwatorfinansowy.pl.
 • www.bbalibor.com.
 • www.money.pl.
 • www.smrp.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d1b7c83-9d8f-4880-85d6-c01dfef20205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.