PL EN


2013 | 6 | 305-315
Article title

Rozproszenie polskiej dokumentacji audiowizualnej a zasady archiwalne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Gieysztor Aleksander. 1994. Uwagi o sukcesji historycznej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. W Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Warszawa.
 • Tomczak Andrzej. 1982. Zarys dziejów archiwów polskich. Toruń.
 • Jankowska Jadwiga. 1954. „Scalanie archiwaliów”. Archeion XXII.
 • Ryszewski Bohdan. 2001. O zasadzie proweniencji w jej stulecie. W Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętniki, t. III, cz. 1. Toruń.
 • Paczkowski Józef. 1925. Zasada archiwalnej proweniencji. W Pamiętnik IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu. Referaty. Lwów.
 • Biernat Czesław. 1962. „Zasada przynależności zespołowej w ujęciu archiwistów holenderskich”. Archeion XXXVII.
 • Polski słownik archiwalny. 1974. red. Wanda Maciejewska. Warszawa.
 • Cook Terry. 2009-2010. „Proweniencja w erze cyfrowej: brzemię przeszłości czy nadzieja archiwisty na przyszłość?”. Archeion CXI.
 • Robótka Halina. Bohdan Ryszewski. Andrzej Tomczak. 1989. Archiwistyka. Warszawa.
 • The Principle of Provenance: Report from the First Stockholm Conference on Archival Theory and the Principle of Provenance, 2-3 September 1993. ed. Kerstin Abukhanfusa. Jan Sydbeck. Sztokholm 1994.
 • Polski słownik archiwalny. 1952. oprac. Aleksy Bachulski. Kazimierz Konarski. Adam Wolff. Warszawa.
 • Tomczak Andrzej. 1979. „Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich”. Archeion LXVII.
 • Walichnowski Tadeusz. 1977. Przynależność terytorialna archiwaliów w stosunkach międzynarodowych. Warszawa.
 • Przelaskowski Ryszard. 1935. Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych. Warszawa.
 • Robótka Halina. 2010. Opracowanie i opis archiwaliów. Toruń.
 • Roman Wanda Krystyna. 1999. Centralne Archiwum Wojskowe 1918-1998: tradycje, historia i współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego. Toruń.
 • Stępniak Władysław. 1989. Sukcesja państw dotycząca archiwaliów. Warszawa.
 • Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. 2011. oprac. Paweł Pietrzyk. Warszawa.
 • Stępniak Władysław. 1997. Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda. Warszawa.
 • Polskie instytucje za granicą: przewodnik po zbiorach archiwalnych. 2004. oprac. Anna Krochmal. Warszawa.
 • Stebelski Adam. 1960. Zagadnienia kancelaryjnej i terytorialnej przynależności akt. W VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958 r. Nauki pomocnicze historii. Warszawa.
 • Degen Robert. 2011. Dokumentacja i jej podział. W Współczesna dokumentacja urzędowa. Toruń.
 • Karczowa Helena. 1979. Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania). Toruń.
 • Jewsiewicki Władysław. 1972. Polscy filmowcy na frontach II wojny światowej. Warszawa.
 • Kwiatek Filip. 2009. „Kolekcja fotografii Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce”. Archiwista Polski 2.
 • Matelski Dariusz. 2011. „Rola muzeów i muzealników polskich w ratowaniu i restytucji utraconego dziedzictwa kulturalnego w XX-XXI wieku (cz. I - do 1945 r.)”. Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2.
 • Słownik wyrazów obcych. 2001. red. Irena Kamińska-Szmaj. Warszawa.
 • Matelski Dariusz. 2006. Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, t. I-II, Kraków.
 • Roman Wanda Krystyna. 2002. „Wykorzystanie Kolekcji Wojskowej Komisji Archiwalnej w badaniach naukowych i w działalności dokumentującej losy Polaków w latach 1939-1958”. Piotrkowskie Zeszyty Historyczne IV.
 • Rybarski Antoni. 1949. „Rewindykacja i zabezpieczenie archiwaliów w latach 1945-1947”. Kwartalnik Historyczny 55.
 • Skowronek Jerzy. 1995. „Misja archiwisty i problemy rewindykacji archiwaliów - specyfika Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX w.”. Archeion XCIV.
 • Stojanowski Józef. 1927. „Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych”. Archeion I.
 • Suchodolski W. 1927. „Wykonanie art. XI traktatu ryskiego w zakresie archiwów państwowych”. Archeion 1927 I.
 • Wróbel-Lipowa Krystyna. 1982. Rewindykacja archiwaliów polskich z ZSRR w latach 1945-1964. Lublin.
 • Matelski Dariusz. 2005. „Polonika w Austrii po roku 1918 i próby ich restytucji”. Archiwista Polski 1.
 • Maresch Eugenia. Zachowanie kultury narodowej i wspieranie instytucji polskich w świecie, http://www.polonia.org/maresch.htm
 • Stępniak Władysław. 2009. UNESCO na rzecz rozstrzygania międzynarodowych sporów o archiwalia. W Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy. Warszawa.
 • Stępniak Władysław. 1992. „Problemy spuścizny archiwalnej w stosunkach z Białorusią, Litwą, Ukrainą i Rosją”. Sprawy Międzynarodowe 1-2.
 • Stępniak Władysław. 2005. „Materiały audiowizualne w kontekście międzynarodowym”. Archiwista Polski 3.
 • Jabłońska Marlena. 2011. Dokumentacja specjalna w archiwach: opis tradycyjny i komputerowy. Toruń.
 • Kot Dawid. 2001. „Autorsko-prawne zagadnienia gromadzenia i udostępniania materiałów archiwalnych”. Archiwista Polski 2.
 • Nałęcz Daria. 1998. „Europejska polityka dostępu do archiwów”. Archeion XCIX.
 • Dispersed Poland. The programme of protecting Polish archival heritage abroad. 2001. oprac. Barbara Berska. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d1f8449-23c8-4a18-8396-23c3760112a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.