PL EN


Journal
2015 | 13 | (2)25 | 165-182
Article title

Miłosz w Izraelu (rekonesans)

Authors
Title variants
EN
Milosz in Israel (reconnaissance)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of the article is to present the reception of the writings by Czeslaw Milosz in Israel. While in the West Milosz was for a long time perceived as a “political writer”, the author of The Captive Mind and The Seizure of Power, in Israel, as early as in the 70s, the critics regarded him as a distinguished poet. They appreciated Milosz both as the author of the poems on the extermination of the Warsaw Ghetto: Campo di Fiori and Poor Christian Looks at the Ghetto, and the co-creator of the neoclassical style in modern poetry. The style of Milosz`s poetry, its realism, self-restraint and clarity, especially in splendid translations by David Weinfeld, have significantly influenced modern Israeli poetry.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • R. Volynska-Bogert, W. Zalewski, Czesław Miłosz: an International Bibliography 1930-1980, preface by St. Barańczak, Ann Arbor 1983.
 • Polska Bibliografia Literacka (lata 1946-1988).
 • B. Karwowska, Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych, Warszawa 2000.
 • J. Warchoł, Twórczość eseistyczna Czesława Miłosza wobec kultury francuskiej, „Świat i Słowo” 2006, nr 1.
 • Cz. Miłosz, A Struggle against Suffocation, „The New York Review of Books” 1980, 14 August.
 • Cz. Miłosz, Selected Poems, przeł. Cz. Miłosz, P. D. Scott, R. Lourie, A. Miłosz, J. Darowski, J. Carpenter, L. Davis, New York: Seabury Press 1973.
 • Literatura polska w Izraelu. Leksykon, red. K. Famulska-Ciesielska, S. J. Żurek, Kraków-Budapeszt 2012.
 • D. Pawelec, Zniewolony umysł – zmiana biegunów recepcji, „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 1.
 • E. Kossewska, O Polsce po „izraelsku”, o Izraelu po polsku, w: Brzemię pamięci. Współczesne stosunki polsko-izraelskie, pod red. E. Kossewskiej, Warszawa 2009.
 • E. Kossewska, >>Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku<< – prasa polskojęzyczna i integracja językowa polskich Żydów w Izraelu, „Kultura i Społeczeństwo” 2010.
 • N. Gross, Notatki izraelskie. Literatura polska w prasie izraelskiej (1978-1979), „Wiadomości” (Londyn)1979, nr 50.
 • N. Bomze, Modlitwa mojej matki przed zmrokiem, w: Przekłady poetyckie wszystkie, red. M. Heydel, Kraków 2015.
 • R. Gorczyńska, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków 1992.
 • Polska i Żydzi. Z Czesławem Miłoszem rozmawia redakcja kwartalnika „Tikkun”, w: Cz. Miłosz, Rozmowy zagraniczne 1979-2003, przeł. M. Zawadzka, Kraków 2013.
 • L. Quercioli Mincer, Dwa wiersze z Szeolu. Zagłada Żydów w okupacyjnych tekstach Czesława Miłosza, w: Rodzinny świat Czesława Miłosza, red. T. Bilczewski, L. Marinelli, M. Woźniak, Kraków 2014.
 • B. Mamoń, Nagroda dla Weinfelda, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 22.
 • Fundacja Kultury Polskiej nagradza, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 114.
 • D. Weinfeld, Recepcja Herberta w Izraelu, w: Z. Herbert, Weinfeld, Listy, oprac. R. Krynicki, Kraków 2009.
 • Pisać w świętym języku. Z Agi Miszol rozmawia Beata Tarnowska, „Fraza” 2011, nr 2.
 • R. Löw, Literackie podsumowania polsko-hebrajskie i polsko-izraelskie, red. M. Siedlecki, J. Ławski, posłowie B. Olech, Białystok 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d22736d-1f62-48cc-aa36-14d70e9ca157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.