PL EN


2013 | 20 | 6 | 14-23
Article title

Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie

Content
Title variants
EN
The use of Business Intelligence technologies to estimate the effectiveness of web promotion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano autorską koncepcję wykorzystania technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji internetowej. Przedstawiony został projekt hurtowni danych mającej zastosowanie przy szacowaniu skuteczności kampanii e-mailingowych przedsiębiorstwa. Zadaniem hurtowni jest gromadzenie, ujednolicanie i organizowanie danych na temat przebiegu i efektów kampanii realizowanych w różnych okresach. Prototyp hurtowni będzie stanowił podstawę do przeprowadzania analiz wielowymiarowych przy użyciu narzędzi typu OLAP, których zadaniem będzie określanie skuteczności prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań promocyjnych w Internecie. Kolejnym bardzo ważnym celem artykułu jest zaprezentowanie opinii przedsiębiorstw na temat użyteczności tego typu rozwiązania, wielkości zapotrzebowania na nie oraz pokazanie oczekiwań, jakie stawiane są wobec niego przez firmy. Autor uzyskał odpowiedzi na te pytania na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wspartych wywiadami bezpośrednimi, co pozwoliło mu na dokonanie weryfikacji zaprojektowanego narzędzia. Uzyskane wyniki zostały szeroko opisane w ramach niniejszego artykułu.
EN
The article presents the author’s concept of the use of Business Intelligence technologies to estimate the effectiveness of web promotion. There has been presented projects of model of data warehouse, that can be used during researches regarding/concerning effectiveness of e-mail campaigns. Among the warehouse’s main objectives will be: gathering, unification and organization of a data regarding proceeding of campaigns and its effects, during various periods of time. The prototype of a data warehouse will be a base to conduct multidimensional analysis by using adequate tools, type OLAP. The objectives of these tools will be establishing the effectiveness of all carried out on the Internet promotional actions. Another very important goal of this article is to present the opinion of companies about usefulness of this type of solution and the size of the demand for such applications. Author received the answers to these questions based on surveys research and direct interviews. The research led him to the verification tool designed. The results have been widely described in this article.
Year
Volume
20
Issue
6
Pages
14-23
Physical description
Dates
published
2013-06-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d2642e0-5f19-418a-a1fc-701b7d223e0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.