PL EN


2017 | 8(10) | 147-172
Article title

Repozytorium AGH - doświadczenia i postawy pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Content
Title variants
EN
Repository of AGH University of Science and Technology – experiences and attitudes of research staff of AGH University of Science and Technology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań dotyczących doświadczeń oraz nastawienia pracowników naukowych środowiska akademickiego AGH do już istniejących repozytoriów i baz publikacji oraz ich stosunku do powstającego Repozytorium AGH. Badania oparte zostały o ankietę elektroniczną, która miała sprawdzić także jakie są oczekiwania środowiska akademickiego w stosunku do samego systemu oraz jego interfesju. Ankieta została przygotowana i opracowana za pomocą narzędzia LimeSurvey, które umożliwia udostępnienie jej w formie elektronicznej on-line, a następnie została przesłana e-mailem do wybranych grup naukowych. Przesłany e-mail zawierał treść zachęcającą do współpracy przy powstającym Repozytorium, link do ankiety oraz link do przygotowanych materiałów edukacyjnych dotyczących baz publikacji. Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki, obserwacje oraz wnioski jakie nasunęły się podczas analizowania pozyskanych danych.
EN
The aim of the stude is presentation of research conclusions concerning experiences and attitudes of members of research staff of AGH academic circles towards already existing repositories and bases of publications, as well as their attitude to the Repository of AGH, currently under construction. The research is based on electronic surveys, designed to study also the academic circles’ expectations of the system and its interface. The survey was prepared and designed used Lime Survey, a tool that enables disclosing it on-line in an electronic form; afterwards it was e-mailed to chosen research groups. The e-mail contained invitation to cooperation with the constructed Repository, a link to the survey and a link to educational materials about bases of publications. This article presents results, observations and conclusions drawn from analysis of gathered data.
Year
Issue
Pages
147-172
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
  • Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
References
  • Foster N. F., Gibbons S., Understanding faculty to improve content recruitment for institutional Repositories, "D-Lib Magazine”, 2005, vol. 11, no. 1, http://www.dlib.org/dlib/january05/foster/01foster.html (dostęp 10.10.2017).
  • Karwasińska E., Rychlik M., Budowanie repozytorium, http://hdl.handle.net/10593/2874 (dostęp 10.10.2017).
  • Karwasińska E., Rychik M., Doświadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, http://hdl.handle.net/10593/6498 (dostęp 10.10.2017).
  • Karwasińska E., Rychlik M., Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych, 2008, [w:] Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, red. H. Ganińska, Poznań 2008.
  • OpenDOAR. The Directory of Open Access Repositories, http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&-search=&groupby=r.rSoftWareName&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Usage%20of%20Open%20Access%20Repository%20Software%20-%20Worldwide (dostęp 10.10.2017).
  • Rychlik M., Karwasińska E., Polowanie na zasób - czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository), http://eprints.rclis.org/173051/RychlikM_KarwasinskaE_PolowanieZasob.pdf (dostęp 10.10.2017).
  • Sale A., Comparison of IR content policies in Australia, „First Monday” 2006, vol. 11, no. 4, http://eprints.utas.edu.au/264/1/Comparison_of_content_policies_in_Australia.pdf (dostęp 10.10.2017).
  • Stąporek M., Organizacja i funkcjonalność wiarygodnego archiwum cyfrowego uczelni wyższej na Przykładzie Politechniki Krakowskiej, [w:] Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych, red. A. Januszko-Szakiel, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d26ce44-3b6e-467a-8d0e-6376c8f9d820
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.