PL EN


2013 | 6 | 429-436
Article title

Polska w oczach Australijczyka. Wspomnienia australijskiego ambasadora Johna Burgessa z pobytu w Warszawie w latach 1980–1984

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Czterdzieści lat Polonii australijskiej na łamach „Tygodnika Polskiego”. 1991. red. Zdzisław Drzymulski. Jerzy Grot-Kwaśniewski. Lech Paszkowski. Melbourne.
 • Leuner Beata. 2007. „Migration, multiculturalism and language maintenance in Australia. Polish migration to Melbourne in the 1980s”. European University Studies. series XXII. sociology.
 • Bond John. John. Hartwell Williams. 2013. The Promise of Diversity. The story of Jerzy Zubrzycki, architect of multicultural Australia. Toorac.
 • Pleskot Patryk. 2013. Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980-1989). Warszawa.
 • Chwalba Andrzej. 1997. Czasy „Solidarności”. Francuscy związkowcy i NSZZ „Solidarność” 1980-1990. Kraków.
 • Gebert Konstanty. 1991. Magia słów. Polityka francuska wobec Polski po 13 grudnia 1981 r. Londyn.
 • Hutchings Robert L. 1997. American Diplomacy and the End of the Cold War. Washington.
 • Korger Dieter. 1993. Die Polenpolitik der deutschen Bundesregierung 1982-1991. Bonn.
 • Malinowski Krzysztof. 1997. Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991. Poznań.
 • Sjusern Helene. 2003. The United States, Western Europe and The Polish Crisis. International Relations in the Second Cold War. New York.
 • „40th anniversary of diplomatic relations between Poland and Australia”. Kronika Polonii 1.
 • Burgess John. 2010. „Poland, 1980-1984: a witness to history”. Humanities Research XVI, nr 3.
 • Stuart Francis. 1989. Towards Coming of Age. A Foreign Service Oddyssey. Nathan.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d27d147-21f3-4351-b33a-91addc837fd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.