PL EN


2019 | XXI | 161-170
Article title

Is Stage Design a Craft or Art?

Content
Title variants
PL
Czy scenografia jest sztuką czy rzemiosłem?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article draws attention to the problem with the definition of the concept: “sceno¬graphy.” In the twentieth century, theater terminology underwent a number of changes. In the 1960s, the stage designer ceased to be a decorator, member of technical staff or even a craftsman, and became a theater artist. Currently, stage design/scenography has become an autonomous field of art, present also outside the sphere of theater building: in film, at social demonstrations, political rallies, rock concerts and in museums. The author discusses a change in the approach to the common understanding of the tasks and functions of scenography on the example of the terminology present in the language and theater dictionaries of Anglo-Saxon culture.
PL
Artykuł zwraca uwagę na problem z definicją pojęcia: scenografia. W dwudziestym wieku terminologia teatralna przeszła szereg zmian. Scenograf od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przestał być dekoratorem, osobą techniczną czy wręcz rzemieślnikiem a stał się artystą teatru. Obecnie scenografia stała się autonomiczną dziedziną sztuki, która obecna jest także poza sferą budynku teatralnego: w filmie, w marszach społecznych, politycznych wiecach, koncertach rokowych a także muzeach. Autorka pokazuje zmianę w podejściu do powszechnego rozumienia zadań i funkcji scenografii na przykładzie terminologii obecnej w słownikach językowych i teatralnych kultury anglosaskiej.
Year
Volume
XXI
Pages
161-170
Physical description
Contributors
 • Department of Art History, University of Łódź
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Sztuki
References
 • Albertovà Helena (2008) Josef Svoboda. Scenographer, Praha: Divadelní ústav.
 • Aronson Arnold (2005) Looking into the Abyss. Essays on Scenography, University of Michigan.
 • Aronson Arnold (2018) The history and theory of environmental scenography, London: Methuen Drama, Bloomsbury.
 • Burian Jarka (1971) The Scenography of Jozef Svoboda, Middletown: Wesleyan University Press.
 • Hann Rachel (2019) Beyond Scenography, London and New York: Routledge.
 • Odsłony współczesnej scenografii. Problemy – sylwetki – rozmowy (2016) ed. by Katarzyna Fa¬zan, Agnieszka Marszałek i Jadwiga Rożek-Sieraczyńskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pavis Patrice (1996) Słownik Terminów Teatralnych, transl. Sławomir Świontek, Wrocław: Wy¬dawnictwo Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 • Scenography Expanded. An introduction to contemporary performance design (2017) ed. by Joslin McKinney and Scott Palmer, London: Bloomsbury.
 • Strzelecki Zenobiusz (1963) Polska Plastyka Teatralna, Warszawa: PIW.
 • The Routledge Companion to Scenography (2018) ed. by Arnold Aronson, London and New York: Routledge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d2979c8-6b10-4c35-833c-bc4bbee4125d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.