PL EN


2012 | 4 | 41-68
Article title

Media polonijne w USA

Content
Title variants
Media for Polonia in United States of America
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł omawia współczesne media polonijne w Stanach Zjednoczonych Ameryki: główne tytuły prasowe, rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne oraz strony internetowe. W znacznej mierze skupia się na mediach drukowanych oraz głównych skupiskach polskich – Nowym Jorku i Chicago, choć inne media i lokalizacje także zostały wzięte pod uwagę. W artykule zaprezentowano najważniejsze media polonijne, zarówno polskojęzyczne jak i anglojęzyczne, funkcjonujące obecnie w USA, poruszono także aspekt historyczny ich tworzenia. Tekst obejmuje ponadto tematykę wykorzystania mediów polonijnych przez polonijnych liderów w USA – w oparciu o badania T.C. Radzilowskiego i D. Steculi z 2010 r., dotychczas nieopublikowane w języku polskim w części dotyczącej korzystania z mediów. W części końcowej omówiono obecne tendencje warunkujące funkcjonowanie mediów polonijnych w USA. Zasygnalizowano także możliwe obszary badań w tym zakresie.
The article concerns contemporary media for Polish Americans. The main goal is to present tha most important printed titles, also websites, TV programmes and radiostations in Chicago and New York, but not only there. The article also show the results of Radzilowski and Stecula’s research (2010), not published in polish language ye. The research has been done among Polonia leaders. In summary the Author point out the main trends according to Polonia media in USA today.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d3040e3-8cdc-40f7-8e57-4e784bb65553
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.