PL EN


2010 | 2 | 89-95
Article title

Perspektywa poznawcza potoczna w kontekście przeszkody epistemologicznej. Głos w dyskusji

Content
Title variants
EN
Cognitive perspective ordinary in the context of epistemological obstacles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proponowany głos w dyskusji dotyczy potocznej perspektywy poznawczej i jej rezultatu, tj. wiedzy potocznej na temat rzeczywistości edukacyjnej, wybranych jej elementów, obiektów. Perspektywa i rezultat widziane są przez pryzmat podstawowych parametrów. Odnoszone są do sytuacji kształcenia z charakterystycznym dla niego kierunkiem zmiany perspektywy poznawczej – ku poznaniu naukowemu, ku wiedzy naukowej. Przedmiot poznania usytuowany został w kontekście przeszkody epistemologicznej (G. Bachelard), niektórych jej przykładów.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
89-95
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Anusiewicz J. (1992). Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata. W: J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.) Potoczność w języku i kulturze. Język a kultura. Tom 5. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o kulturze.
 • Bachelard G. (2002). Kształtowanie się umysłu naukowego: przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej. Przełożył i posł. opatrzył D. Leszczyński. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
 • Borzyszkowska R. (2003). Wybrane potoczne ilustracje przeszkody epistemologicznej. W: M. Dudzikowa (red.) COLLOQUIA COMMUNIA Filozofia pedagogice. Pedagogika filozofii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Borzyszkowska R. (2002). O perspektywie potocznej (w kontekście przeszkody epistemologicznej). W: M. Dudzikowa, T. Lewowicki (red.) Rocznik Pedagogiczny. T. 25. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Borzyszkowska R. (2008). Wychowanie w perspektywie potocznej. W: Wokół zagadnień wychowania – aspekty teoretyczne i przyczynki empiryczne. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, (red.) R. Wawrzyniak-Beszterda, zeszyt 12. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Cackowski Z. (1998). Przeszkody poznawcze i komunikacyjne jako warunek i pozytywna składowa poznawania i komunikowania. W: R. Mrózek (red.) Kultura – język – edukacja. T. 2. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Cackowski Z. (1992). Przeszkoda epistemologiczna. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.
 • Klus-Stańska D. (2011). Oderwanie dydaktyki od pedagogiki ogólnej jako źródło jej kryzysu i znieruchomienia. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.) Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Krzychała S., Zamorska B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Laskowska E. (1992). Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 • Marody M. (1982). Język i wiedza potoczna w wyjaśnianiu zachowań. Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 • Marody M. (1987). Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania. Warszawa: PWN.
 • Maruszewski T. (1986). Wiedza potoczna jako reprezentacja rzeczywistości. W: T. Maruszewski (red.) Filozofia – poznanie – psychologia. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, zeszyt 10. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Rutkowiak J. (2000). „Udomowienie” i „zadomowienie” jako kategorie krytycznego opisu relacji szkoły i domu rodzinnego ucznia. Teraźniejszość – człowiek – edukacja, 1.
 • Stefan W. (1988). Znaczenie wiedzy potocznej o wychowaniu w procesie studiowania pedagogiki. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Pedagogika – Historia Wychowania, nr 16. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Trempała J. (1990). Rozwój psychiczny dziecka w warunkach edukacji równoległej. W: E. Trempała (red.) Edukacja równoległa. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju edukacji równoległej w polskim systemie oświaty i wychowania. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d3b5606-3e9d-4e82-9487-51e0d8536169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.