PL EN


Journal
2012 | 2 | 105-116
Article title

Nové výzvy regionální a strukturální politiky pro připravované období 2014-2020 se specifikací na region NUTS 2 Jihozápad

Content
Title variants
EN
New Challenges of Regional and Structural Policy for the Upcoming Period 2014{2020 with Specification for NUTS 2 South-West
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The article is focused on the issues of regional and structural policy and on analysis of current situation of using the nancial resources from the EU with specification for the town České Budějovice. The article describes the new forthcoming proposals of regional policy for the regions NUTS 2. There is also graphically expressed absorption capacity of the NUTS 2 regions in the Czech Republic from the perspective of old and new programming period. In the end of the article authors focus on discussion of new designed processes and approaches in regional and structural policy to reduce regional disparities of regions NUTS 2.
CS
Článek je zaměřen na problematiku regionální a strukturální politiky, na analýzu současného stavu využívání finančních prostředků ze zdrojů EU se specifikací na město České Budějovice. Dále jsou popsány nově připravované návrhy regionální politiky pro regiony NUTS 2, je zde graficky zpracována a vyjádřena absorpční kapacita jednotlivých regionů NUTS 2 České republiky, a to z pohledu starého a nového programovacího období. V závěru článku se autoři zaměřují v diskuzi na nově navržené postupy a přístupy v oblasti regionální a strukturální politiky s cílem nadále snižovat regionální disparity regionů NUTS 2.
Journal
Year
Volume
2
Pages
105-116
Physical description
Dates
published
2012-12-20
Contributors
  • redakcevste@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d3bc304-8c37-457f-984b-948d1c1cb4cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.