PL EN


2011 | 870 | 89-104
Article title

Wokół polsko-ukraińskiego konfliktu lat 1939–1947. Próba perspektywy antropologicznej

Authors
Title variants
EN
An Anthropological Perspective on Polish-Ukrainian Conflict from 1939 to 1947
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The complexity of Polish-Ukrainian relations beteween 1939 and 1947 has been examined by numerous Polish and Ukrainian historians. The selected elements of these relations existed in different circles of modern Polish and Ukrainian society. In western Ukraine these elements are components of a group identity which creates Galician mythology, which in turn creates the specter of old Polish-Ukrainian conflicts existing in a modified shape. Achievements in modern cultural anthropology and neurolinguistic programming represent a means to overcoming these obstacles.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Historii Gospodarczej i Spłecznej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, wolf4000@o2.pl
References
 • Alder H. [1997], NLP. Programowanie neurolingwistyczne. Umiejętność realizowania marzeń, Ravi, Łódź.
 • Andruchowycz J., Łubieński S. [2007], Na Zachodzie każdy kamień jest umyty, „Nowe Książki”, nr 7.
 • Arnold J.H. [2001], Historia. Bardzo krótkie wprowadzenie, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Bobiński G. [1997], Pogranicze polsko-ukraińskie, etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Bojdunyk O. [1940], Jak pryjszło do cijeji wijny? [w:] Kałendar Almanach na 1941 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 • Cirlot J.E. [2006], Słownik symboli, Znak, Kraków.
 • Endyk R. [1942], Nordijska rasa w buwalszczyni Ukrajiny [w:] Kałendar Almanach na 1943 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw−Lwiw.
 • Filar W. [2008], Wydarzenia wołyńskie 1939−1944. W poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Girard R. [1987], Kozioł ofiarny, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 • Hałajczuk B. [1937], Świtowa polityka ostannich rokiw [w:] Narodnij Ilustrowanyj Juwiłejnyj Kałendar „Proswity” na zwyczajnyj rik 1938, r. 58, Lwiw.
 • Herzfeld M. [2004], Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • I.F. [1940], Generalne Gubernatorstwo [w:] Kałendar Almanach na 1941 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 • Istoryk [1940], Jak pryjszło do cijeji wijny? [w:] Kałendar Almanach na 1941 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 • Kałendar Almanach na 1941 rik [1940], Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 • Kałendar Almanach na 1943 rik [1942], Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw−Lwiw.
 • Kałendar Ukrajins’koho Wydawnyctwa na rik 1942 [1941], Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 • Komunikaty dzienne Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z działalności ukraińskich, niemieckich, litewskich i żydowskich społeczno-politycznych partii, organizacji i pojedynczych osób w Polsce [1939], nr 14, 18 marca, mikrofilm 25541, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół 9 − MSW.
 • Komunikaty dzienne Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z działalności ukraińskich, niemieckich, litewskich i żydowskich społeczno−politycznych partii, organizacji i pojedynczych osób w Polsce, brak numeru i dokładnej datacji [1939], marzec/kwiecień, sygn. 18, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, zespół 493 − MSW.
 • Melchior-Bonnet S. [2007], Narzędzie magii. Historia luster i zwierciadeł, Bellona, Warszawa.
 • Powstanie warszawskie [2004], Lao Che, „Ars Mundi”, AMS 039, Warszawa.
 • Prochas’ko J. i in. [2005], Sny o Europie, Wydawnictwo Nemrod, Kraków.
 • Rose R. S. [2006], Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, Sic!, Warszawa.
 • Sahajdacznyj P. [1940], Nowitnja wijna [w:] Kałendar Almanach na 1941 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 • „Selans’kyj Almanach” [1941], Chliborobs’ke Wydawnyctwo, Lwiw.
 • Stempowski J. [1993], W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie, LNB, Warszawa.
 • Torzecki R. [1993], Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tyczyna P. [1924], Wijna [w:] Narodnij Ilustrowanyj Kałendar Towarystwa „Proswita” na zwyczajnyj rik 1925, r. 47, Lwiw.
 • Zając P. [2004], O zaświatach niedalekich i cudach nienadzwyczajnych. „Nadprzyrodzone” w kulturze ludowej na przykładzie Huculszczyzny, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d3d5e74-33c0-4bf4-889b-52c0825a62bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.