PL EN


2015 | 1 (60) | 87-102
Article title

Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami

Content
Title variants
EN
Radio management as the media management subdiscipline
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów nurtujących badaczy i środowisko menedżerskie w obszarze zarządzania radiem (rozgłośnią radiową) oraz wskazanie kierunków rozwoju badań nad zarządzaniem radiem. Zwrócono uwagę, że zarządzanie radiem stanowi subdyscyplinę nowej dziedziny badawczej, jaką jest zarządzanie mediami. Artykuł podejmuje próbę określenia obszarów badawczych w dziedzinie zarządzania radiem oraz przedstawia najważniejsze stanowiska teoretyczne związane z rozwojem studiów nad zarządzaniem radiem. W artykule przeprowadzono także krytyczną analizę i ocenę literatury w zakresie omawianej problematyki. Na zakończenie wskazano propozycje kierunków dalszych badań oraz przedstawiono główne przesłanki, które mogą być pomocne przy wyznaczaniu możliwych kierunków badawczych w tym obszarze.
EN
This article presents the main problems that researchers and managers face in the area of the radio (radio broadcasting station) management and indicates the directions for the development of radio management studies. The paper argues that the radio management is the subdiscipline of the new research area in media management. It also attempts to identify areas of research in radio management and indicates the most important theoretical position associated with the development of the radio management studies. Critical analysis and the evaluation of the literature in the fi eld is being concerned. The paper deals with suggestions for further study in this area and the main considerations that may be helpful in determining possible research directions in the radio management.
Year
Issue
Pages
87-102
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d3ee8a2-7d9d-4087-b8ce-1c4b2ca3b772
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.