PL EN


2013 | 97 | 23-41
Article title

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji

Title variants
EN
New Consumer Trends and the Success of the Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z przemianami zachodzącymi w zachowaniu konsumentów w krajach wysokorozwiniętych. Omówiono wybrane aspekty związane z nowymi trendami konsumenckimi, które rozwijają się miedzy innymi na skutek przesytu nabywców spowodowanego nadmierną konsumpcją oraz potrzebą ochrony konsumentów przed następstwami działań przedsiębiorstw, nastawionych na maksymalizację zysku. Stwierdzono również, iż jednym ze sposobów na uzyskanie przez firmy dominacji na rynku, może być nowe spojrzenie na współczesnego konsumenta i redefinicja takich pojęć, jak np. potrzeba klienta.
EN
Issues regarding transformations of the consumer behaviour in highly developed countries were presented in the dissertation. Selected aspects relating to the new consumer trends growing, inter alia, due to the purchasers surfeit caused by excessive consumption and the necessity of consumer protection from implications of oriented toward profit maximization company activities were discussed. It was also reported that a new view of the present consumer and redefinition of terms such as the consumer needs could be one of the ways to obtain domination in the market.
Contributors
 • Politechnika Warszawska;
 • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
References
 • 1. Baj L., Wyrok w sprawie oszusta wszechczasów, 06.2009. http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,6766910,Wyrok_w_sprawie_oszu sta_wszech_czasow.html
 • 2. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 • 3. Cohen L., Citizen Consumers in the United States in the century of mass consumption, w: The Politics of Consumption, red. Daunton M., Hilton M, Berg, Oxford 2001.
 • 4. Flankowska J., Gdy klient wpada w szał, Wprost, 30.04.2011.
 • 5. Karcz K., Etnocentryzm polskich konsumentów-bariera czy szansa w procesie integracji gospodarczej?, w: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską, red. Gutowska K., Ozimek I., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 • 6. Kieżel E., Konsument i jego zachowania na rynkach europejskich, PWE, Warszawa 2010.
 • 7. Lewicka-Strzałecka A, Edukacja konsumenta. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006.
 • 8. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • 9. Niemczyk A., Wirtualizacja kultury, Œwiat Marketingu, 06.2008. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=627349
 • 10. Nowalska D., Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007. http://www.sbc.org.pl/Content/4452/doktorat2693.pdf
 • 11. Otto J., Marketing w firmie usługowej, Politechnika Łódzka, ŁódźŸ 2002.
 • 12. Rachocka J., Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia – nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, Katedra Ekonomiki Konsumpcji Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1313/original/15.pdf ?1315306918
 • 13. Rachocka J., Konsumeryzm polityczny jako element nowoczesnej edukacji konsumenckiej. http://www.staff.amu.edu.pl/~pawelw/konferencja/J_Rachocka_ref.pdf
 • 14. Rachocka J., Zachowania rynkowe gospodarstw domowych w Polsce. http://mikroekonomia.net/system/publication_files/761/original/0.pdf?1 315216326
 • 15. /w/: Reklama „zimnego Lecha” niedaleko Wawelu przyczyną bojkotu konsumenckiego. http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/440758,reklama_zim nego_lecha_niedaleko_wawelu_przyczyna_bojkotu_konsumenckiego. Html
 • 16. Rok A., Niegrzeczni konsumenci dostają to, czego chcą. http://www.crnavigator.com/art36/niegrzeczni_konsumenci_dostaja_to _czego_chca.html
 • 17. Solska J., Swój do swego?, Polityka 20.02.2013.
 • 18. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 19. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów-teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d40f0ec-8bb1-42ad-bbd9-c881960e9b7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.