PL EN


2012 | 6 | 161-180
Article title

O czytaniu aforyzmów Nietzschego

Content
Title variants
EN
On Reading Nietzsche’s Aphorisms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy spraw hermeneutyki tekstu, które przed laty były tematem sporu Gadamera i Derridy. Rozważa się w nim kwestię znaczenia myśli o wiecznym powrocie w pismach Nietzschego. Powszechne przekonanie o zasadniczej niejasności tej myśli zostaje podważone przez analizę wielu jej warstw znaczeniowych, które się wzajemnie uzupełniają, a nie wykluczają. Myśl o wiecznym powrocie jest przedstawiona w artykule jako oś wokół której koncentruje się filozofia Nietzschego. Posiada ta myśl wiele masek, a jej wieloznaczność okazuje się jej zaletą raczej niż wadą. Autorka wskazuje na potrzebę intelektualnej empatii wykraczającej poza formalną ścisłość analizy tekstu. Nietzsche traktował myśl jako żywe doświadczenie umysłu, nie zaś jako martwą literę doktryny i ten moment musi być uwzględniony w czytaniu jego pism. Intelektualna empatia okazuje się w rozumiejącym czytaniu najważniejsza.
EN
The article discuses text hermeneutics, which many years ago were disputed by Gadamer and Derrida. Buczyńska-Garewicz considers the importance of the notion of the eternal return in Nietzsche’s writings. She analyses various connotation strata of this notion, and concludes that they are compatible rather than exclusive. Thus, the widely shared conviction that the notion of eternal return is fundamentally unclear is falsified. Buczyńska-Garewicz treats this concept as an axis along which the whole philosophy of Nietzsche is concentrated. This notion has many masks, and in the end its ambiguity turns out to be a positive rather than a negative trait. The article demonstrates that there is need of intellectual empathy which transcends the formal rules of text analysis. Nietzsche treated thinking not as the lifeless letter of doctrine, but as live experience, and this should be constantly kept in mind while reading his writings. Intellectual empathy appears to be the most important aspect in the process of comprehensive reading.
Keywords
Contributors
References
  • H. Buczyńska-Garewicz, Czytanie Nietzschego, Warszawa (w druku)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d42980c-de3f-4a4f-a703-c40735fd3baf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.