PL EN


2015 | 64 | 159-166
Article title

O tzw. kategoriach gramatycznych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii przypadka)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On the so-called Grammatical Categories : with special regard to the category of case
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of this article sees the so-called grammatical categories as semantic categories which transfer information of key-importance for a successful act of communication. This is the reason why this information is grammaticalized, i.e. it has regular and predictable formal markers. In the center of the author’s interest is the category of case in the Slavic languages, especially in Polish. She presents her concept of the semantic paradigm of the category of case and demonstrates a striking parallelism between the meanings of particular cases (= the quantums of information grammaticalized in the formal case paradigm) on the one hand and the meanings of the nominal mutational desubstantival derivatives on the other hand. In her view this parallelism confirms the assumption that impulses leading to grammaticalization are of a primarily semantic character.
Keywords
EN
case   semantics   grammar   lexis  
Year
Volume
64
Pages
159-166
Physical description
Document type
artykuł naukowy
Contributors
References
  • Kuryłowicz J., 1968, O rozwoju kategorii gramatycznych, [= Nauka dla wszystkich, nr 73], Kraków: PAN.
  • Morfologia 1999, Grzegorczykowa R., Puzynina J., Słowotwórstwo. Rzeczownik, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. trzecie, Warszawa: PWN.
  • Moszyński L., 1984, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa: PWN.
  • Topolińska Z., 1996, Anthropocentric Language Theory as Organizing Principle of the Slavic Case System, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, zesz. 52, s. 57–72.
  • Topolińska Z., 2014, Relacja: predykat > argument – centralne ogniwo struktury tekstu, „Rocznik Slawistyczny”, rocz. 63.
  • Ilievski P. Hr., 1988, U~estvo na gr~kiot i balkanskiot latinski vo razvojot na staroslovenskata deklinacija, [во:] Balkanolo{ki lingvisti~ki studii, Skopje: IMJ.
  • Topoliwska Z., 1988, Dativniot odnos i kirilometodievskoto nasledstvo, [во:] Kirilometodievskiot period i kiriloetodievskata tradicija vo Makedonija, Skopje.
  • Wierzbicka A., 1986, The Meaning of a Case: A Study of the Polish Dative, [In:] Case in Slavic, eds. E.D. Brecht, J.S. Levine, Slavic Publishers, Columbus, Ohio.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d482cea-368f-4228-a2ff-d12a6dca394a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.