PL EN


2015 | 1(39) | 85-90
Article title

Tourism as a Chance for Development of Peripheral Rural Areas within the Eastern Part of Lubelskie Voivodship

Title variants
PL
Klasyfikacja funkcji obszarów wiejskich województwa lubelskiego z uwzględnieniem ich cenności ekologicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The peripheral rural areas of the eastern part of the Lubelskie Voivodship are very attractive in terms of their natural and cultural environment, however, despite its various tourism resources, the region’s potential in this respect is not fully exploited. The paper presents the main tourism resources of the discussed region and indicates opportunities for using them in various forms of tourism and as potential tourism products. Furthermore, the current development level of the tourism function in the region has been identified, as well as actions aimed at improving it.
PL
Wiejskie obszary peryferyjne wschodniej części województwa lubelskiego cechują się dużą atrakcyjnością środowiska przyrodniczego i kulturowego. Pomimo posiadania różnorakich zasobów turystycznych potencjał regionu w tym zakresie nie jest w pełni wykorzystywany. Niniejszy artykuł przedstawia główne zasoby turystyczne omawianego obszaru i wskazuje możliwości ich wykorzystania turystycznego w zakresie form turystyki i potencjalnych produktów turystycznych. Ponadto określony został obecny stopnień rozwoju funkcji turystycznej w regionie i wskazane działania, które należy podjąć w celu wzmocnienia funkcji turystycznej.
Contributors
 • Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
 • Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
References
 • Aref, F., and S.S. Gill. 2009. “Rural Tourism Development through Rural Cooperatives.” Nature and Science no. 7 (10):68–73.
 • Bański, J., W. Pantylej, W. Janicki, M. Flaga, and M. Wesołowska. 2014. Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich. Warszawa: IGiPZ PAN; PTG.
 • Gnot, L. 1974. Lubelszczyzna. Dzieje, ludzie, krajobrazy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Mbaiwa, J.E., and A.L. Stronza. 2010. “The Effects of Tourism Development on Rural Livelihood in the Okavango Delta, Botswana.” Journal of Sustainable Tourism no. 18 (5):635–656.
 • Nilsson, P.A. 2000. “Tourism’s Role In New Rural Policy for Peripheral Areas: The Case of Arjeplog.” In Tourism in Peripheral Areas. Case Studies, edited by F. Brown and D.R. Hall, 133–151. Buffalo, NY: Channel View Publications.
 • Pröbstl, U. 2010. “Strategies for Tourism development in Peripheral Areas in the Alpine Area.” In Sustainable Tourism IV, edited by F.D. Pineda and C.A. Brebbia, 3–12. Southampton: WIT.
 • Rudnicki, R. 2011. “Peryferyjność położenia geograficzno-komunikacyjnego a wybrane wskaźniki rozwoju powiatów ziemskich.” In Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki lokalizacji, edited by M. Wesołowska, 35–56. Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Simkova, E. 2007. “Strategic Approaches to Rural Tourism and Sustainable Development of Rural Areas.” Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika no. 53 (6):263–270.
 • Tarkowski, M. 2008. Centra i peryferie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie transformacji ustrojowej. Gdynia-Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum.”
 • Tucki, A. 2009. “Potencjal turystyczny regionu lubelskiego.” Annales UMCS. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia no. 64 (1):15–35. doi: 10.2478/v10066–008–0016–7.
 • Tucki, A., and A. Świeca. 2008. “Rola samorządów lokalnych w rozwoju turystyki na przykładzie regionu lubelskiego.” In Turystyka w środowisku geograficznym, edited by J. Wyrzykowski, 497–512. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Warszyńska, J. 1985. “Funkcja turystyczna Karpat polskich.” Folia Geographica, Seria Geographica-Oeconomica no. 18:79–104.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d4b72ff-9558-44fb-9a06-aea93ccf94a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.