PL EN


2014 | 2 | 28-42
Article title

Global Education at School – from Cultural to Global Competence: Teacher’s Role and Tasks

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author attempts to determine the specific role and tasks of the teacher in a global school and classroom. Nowadays, in a world that is growing smaller and flatter every day, the responsibility of a teacher gains particular importance. Teachers should perceive their students both as individuals and as members of heterogeneous, interdependent global community. In order to navigate the complexities of the 21st century, people need to be globally competent. The way to foster global competence at school is through cultural competence, transformational learning, and personalized education. Teachers who welcome and celebrate individual student differences in cultures, religions, languages, values and beliefs, interests and talents – simultanously create the climate of education that can support learning with others and among the others. Currently, cultural and global competences appear as teachers’ professional competences, as well as a purpose of classroom interactions.
Year
Issue
2
Pages
28-42
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
 • Katedra Dydaktyki, Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa , udernowska@aps.edu.pl
References
 • Bauman, Z. (1997). Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja. Studia Socjologiczne, 3.
 • Bauman, Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bruner, J. S. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 • Ciążela, H. (2006). Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Ciążela H., Tyburski W. (2012). Wprowadzenie. W: H. Ciążela, W. Tyburski (red.), Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Collins, J. C., Porras, J. I. (1998). Building your company’s vision. In: Harvard Business Review on Change. Boston: Harvard Business School Press.
 • Costa, A. L., Garmston, R. J. (2002). Cognitive Coaching. Norwood: Christopher-Gordon.
 • Delors, J. (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 • Dzwonkowska, D. (2012). Rola wartości w edukacji globalnej. W: H. Ciążela, W. Tyburski (red.), Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Gamble, C. (2003). Timewalkers: The Prehistory of Global Colonization. Stroud: Sutton Publishing.
 • Golka, M. (2001). Problemy i dylematy edukacji dla wielokulturowości. W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk (red.), Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana.
 • Griswold, W. (2013). Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koć-Seniuch, G. (2000). O kształtowaniu kultury komunikacyjnej współczesnego nauczyciela. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
 • Konstańczak, S., Żuk, M. (2012). Edukacja wobec globalizacji. W: H. Ciążela, W. Tyburski (red.), Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn: Edytor.
 • Melosik, Z. (2001). Edukacja globalna: nadzieje i kontrowersje. W: T. Jaworska, R. Leppert (red.), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Melosik, Z., Szkudlarek, T. (1998). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków:
 • Mincer, T. (2012). Na ile globalna jest edukacja globalna? Kultura – Historia – Globalizacja, 12, 197-206.
 • Nikitorowicz, J. (2001), Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa. W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk (red.), Kultury tradycyjne a kultura globalna, t. 1. Białystok: Trans Humana.
 • Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Powell, W., Kusuma-Powell, O. (2011). How to Teach Now. Five Keys to Personalized Learning in the Global Classroom. Alexandria: ASCD.
 • Strządała, A. (2012). Człowiek – gatunek globalny? Globalna tożsamość według Clive’a Gambele’a. Kultura – Historia – Globalizacja, 12, 233-245.
 • Zhao, Y. (2009). Catching up or Leading the Way: American Education in the Age of Globalization. Alexandria: ASCD.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d4d588b-7cbb-4016-bb02-ff736c9b0e8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.