PL EN


2016 | 12 | 4 | 24-40
Article title

W stronę ontologii pola badań jakościowych

Content
Title variants
EN
Towards an Ontology of Qualitative Research Practices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zapoznanie polskiego środowiska badaczy jakościowych z ideą opracowania ontologii dziedzinowej współczesnego pola badań jakościowych. Opisywane w artykule przedsięwzięcie, oparte na wielowymiarowej analizie zawartości międzynarodowych czasopism metodologicznych, zmierza ku uporządkowaniu aktualnej wiedzy w obszarze teorii i metodologii badań jakościowych z intencją ułatwienia orientacji w rozległym i zróżnicowanym polu jakościowych praktyk badawczych. Artykuł opisuje przebieg oraz wstępne wyniki pilotażowego projektu badawczego stosującego metodę słownikową do odkrywania i systematyzowania wiedzy na temat metodologii badań jakościowych na podstawie licznych, bieżących sprawozdań i refleksji operujących w tym polu badaczy.
EN
The aim of the article is to introduce the Polish community of qualitative researchers to a new perspective in the study of qualitative research practices. The idea is to develop an ontology of contemporary qualitative research. Drawing on experiences from our research project, the article discusses the idea of systematizing the present state of art in the field of theory and methodology of qualitative research. Our study focuses on a new methodology of multidimensional content analysis of three international academic journals. The article describes the preliminary results of a pilot study which employs a dictionary-based approach as a method of knowledge discovery in textual databases and its systematization. Our goal is to provide insight in the vast and diverse approaches in the field of qualitative research practices.
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
24-40
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
References
 • Berelson Bernard (1952) Content Analysis in Communication Research. Glencoe: Free Press.
 • Bernard Russell H., Ryan Gery W. (2010) Content Analysis [w:] Russell Bernard, Gery Ryan, eds., Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches. Los Angeles: SAGE, s. 287–310.
 • Berry Michael W., ed. (2004) Survey of Text Mining: Clustering, Classification, and Retrieval. New York: Springer.
 • Bohman James (2016) Critical Theory [w:] Edward N. Zalta, ed., The Stanford Encyclopedia of Philosophy [dostęp 1 września 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/critical-theory/›.
 • Bong Sharon A. (2002) Debunking Myths in Qualitative Data Analysis. „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 3, no. 2 [dostęp 1 września 2016 r.] Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/849›.
 • Bryda Grzegorz (2014a) Caqdas, Data Mining i odkrywanie wiedzy w danych jakościowych [w:] Jakub Niedbalski, red., Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13–40.
 • Bryda Grzegorz (2014b) Caqdas a badania jakościowe w praktyce. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 2, s. 12–38. Dostępny w Internecie ‹http://przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Bryda Grzegorz, Tomanek Krzysztof (2014) Od Caqdas do Text Miningu. Nowe techniki w analizie danych jakościowych [w:] Jakub Niedbalski, red., Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 191–218.
 • Collins Kathleen M. T., Onwuegbuzie Anthony J., Jiao Qun G. (2007) A Mixed Methods Investigation of Mixed Methods Sampling Designs in Social and Health Science Research. „Journal of Mixed Methods Research”, vol. 1, no. 3, s. 267–294.
 • Creswell John W. (1998) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Creswell John W. (2015) A Concise Introduction to Mixed Methods Research. London: SAGE, Kindle Edition.
 • Denzin Norman, Lincoln Yvonna, eds. (1994) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Denzin Norman, Lincoln Yvonna, eds. (2005) The SAGE Handbook of Qualitative Research. Third Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Denzin Norman, Lincoln Yvonna, eds. (2011) The SAGE Handbook of Qualitative Research. Fourth Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Dey Ian (1993) Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London, New York: Routledge.
 • Feldman Ronen, Sanger James (2006) The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fernández-López Mariano, Gomez-Perez Asuncion, Juristo Natalia (1997) METHONTOLOGY: From Ontological Art Towards Ontological Engineering [w:] AAAI Technical Report SS-97-06, s. 33–40 [dostęp 15 września 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹https://www.researchgate.net/publication/50236211_METHONTOLOGY_from_ontologica_art_towards_ontological_engineering›.
 • Fielding Nigel G. (2012) The Diverse Worlds and Research Practices of Qualitative Software. „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 13, no. 2 [dostęp 20 sierpnia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1845/3369›.
 • Fielding Nigel G., Lee Raymond M. (1993) Using Computers in Qualitative Research. London: SAGE.
 • Fielding Nigel G., Lee Raymond M. (1998) Computer Analysis and Qualitative Research. London: SAGE.
 • Gibbs Graham (2011) Analiza danych jakościowych . Przełożyła Maja Brzozowska – Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gruber Thomas R . (1993) A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge Acquisition, 5 (2), s. 199–220.
 • Ho Yu Chong, Jannasch-Pennell Angel, DiGangi Samuel (2011) Compatibility between Text Mining and Qualitative Research in the Perspectives of Grounded Theory, Content Analysis, and Reliability. „The Qualitative Report”, vol. 16, no. 3, s. 730–744 [dostęp 21 sierpnia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.nova.edu/ssss/QR/QR16-3/yu.pdf›.
 • Holsti Ole R. (1969) Content Analysis for the Social Sciences and the Humanities. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Hopkins Daniel J., King Gary (2010) A Method of Automated Nonparametric Content Analysis for Social Science. „American Journal of Political Science”, vol. 54, no. 1, s. 229–247.
 • Ignatow Gabe, Mihalcea Rada (2016) Text Mining. Guidebook for Social Sciences. London: SAGE.
 • Kelle Udo, ed. (1995) Computer-Aided Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice. London: SAGE.
 • Krippendorf Klaus (2004) Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Kuckartz Udo (2014) Qualitative Text Analysis: A Guide to Methods, Practice and Using Software. London: SAGE.
 • Leetaru Kale (2012) Data Mining Methods for the Content Analyst: An Introduction to the Computational Analysis of Content. New York. Routledge Communication Series, Taylor and Francis, Kindle Edition.
 • Lewins Ann, Silver Christina (2007) Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide. London: SAGE.
 • Manning Christopher D., Raghavan Prabhakar, Schütze Hinrich (2008) Introduction to Information Retrieval . Cambridge : University Press [dostęp 25 sierpnia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www-nlp.stanford.edu/IR-book/›.
 • Meyer-Schonberger Victor, Cukier Kenneth (2014) Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie . Przełożył Michał Gładki. Warszawa: MT Biznes.
 • Miles Matthew B., Huberman Michael A. (2000) Analiza danych jakościowych. Przełożył Stanisław Zabielski. Białystok: Trans Humana.
 • Piatetsky-Shapiro Gregory, Frawley William (1991) Knowledge Discovery in Databases. Menlo Park: AAAI Press.
 • Schreier Margrit (2012) Qualitative Content Analysis in Practice. London: SAGE.
 • Tashakkori Abbas, Teddlie Charles (1998) Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Tashakkori Abbas, Teddlie Charles (2003) Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Tomanek Krzysztof, Bryda Grzegorz (2014) Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych. Metoda budowy słownika klasyfikacyjnego [w:] Jakub Niedbalski, red., Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 219–248.
 • Weber Robert P. (1990) Basic Content Analysis. Newbury Park, CA: SAGE.
 • Wiedemann Gregor (2013) Opening Up to Big Data: Computer-Assisted Analysis of Textual Data in Social Sciences. „Forum Qualitative Sozialforschung”, vol. 14, no. 2 [dostęp 21 sierpnia 2016 r.] Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1949›.
 • Xiaowei Yang (2004) Ontologies and How to Build Them [dostęp 1 października 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹https://users.cs.duke.edu/~xwy/publications/ontologies.pdf›.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d5102c6-5930-4521-878f-c34a7e4d2d5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.