PL EN


2004 | 5 | 87-96
Article title

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy wybranych zagadnień w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle obowiązujących przepisów oraz dyrektyw Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Ergonomics and occupational safety in small- and medium-size enterprises with regard to Polish regulations and European Union directives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy procesów usprawniania warunków pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach Autor analizuje wybrane zagadnienia związane z ergonomią, bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia w świetle przepisów krajowych i unijnych. Podkreśla m.in. konieczność likwidacji względnie znacznego ograniczenia nadmiernych obciążeń psychofizycznych pracowników, uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy oraz potencjalnych przyczyn zagrożenia wypadkowego.
EN
There is a dynamic increase in a number of small- and medium-size enterprises in Poland. In the process of modernisation, which is supposed to raise their effectiveness, occupational safety, health protection and ergonomics should all be taken into consideration. A psychophysical burden on employees should be eliminated or reduced. So should be the menace caused by work environment which leads to accidents and occupational diseases.
Year
Issue
5
Pages
87-96
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
References
 • CIOP. 2002. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warszawa.
 • Knapik S. (red.). 1996. Ergonomia i ochrona pracy. AGH, Kraków.
 • Kozioł L. 2000. Zarządzanie czasem pracy. Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 • Muszyński Z., Muszyński J. 2001. Wybrane zagadnienia z zarządzania w przedsiębiorstwie a problem bezpieczeństwa pracy w aspekcie nowych regulacji prawnych. "Intercathedra" nr 17, s. 94-96.
 • Muszyński Z., Muszyński J. 2002. Selected problems of introducing means which improve occupational safety in furniture industry taking into consideration the directives of the European Union. "Economic Forum 2002", Agricultural University of Poznań, Departament of Economic and Wood Industry Management.
 • PWN. 1995. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PN-N-01307. 1994. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.
 • PN-87/B-02151/02. 1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • PN EN ISO 11690-1. 2000. Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny - Strategia ograniczania hałasu.
 • PN EN ISO 11690-2. 2000. Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny - Środki redukcji hałasu.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. z 200 r. nr 26, poz. 313.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. z 1998 r., nr 66, poz. 436).
 • Ustawa z 26.06.1974 Kodeks pracy. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 • Zakrzewska-Szczepańska K., Kurowska M. 2001. Wdrażanie dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa francuskiego. "Bezpieczeństwo Pracy" nr 4, s. 14-17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d6767ab-f807-4680-9d35-46e3716f7ad2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.