PL EN


2001 | 3 | 71-86
Article title

Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapoczątkowane po 1989 r. zmiany ustrojowe w Polsce oraz przejście do systemu gospodarki rynkowej wymagają nowego spojrzenia na funkcjonowanie zakładów przemysłowych w miastach, zwłaszcza najmniejszych jednostkach. Często bowiem w małych miastach przemysł pełnił wiodącą funkcję miastotwórczą (Żechowski 1973, Ginsbert-Gebert 1966). Celem niniejszego wystąpienia jest próba przedstawienia zróżnicowania poziomu rozwoju oraz struktury przemysłu w małych miastach Pomorza Środkowego w ujęciu przestrzennym, gałęziowym, wielkości oraz własności w świetle aktualnie trwających przeobrażeń społeczno-gospodarczych.
Keywords
Contributors
References
 • Ginsbert-Gebert A., Małe miasta i przesłanki ich rozwoju. - Gospodarka i administracja terenowa 5
 • Kielczewska-Zaleska M., 1963, Osadnictwo. W: Geografia Powszechna t. II. Warszawa
 • Liszewski S., 1993, Dorobek łódzkiego ośrodka geograficznego w zakresie badania ośrodków lokalnych. Próba syntezy, kierunki dalszych prac. W: Problematyka lokalnych systemów osadniczych, red. W. Maik. Toruń
 • Myna A., 1993, Przemysł w małych miastach. Człowiek i Środowisko, nr 2-3
 • Rajman J., 1977, Miejsce małych miast w systemie osadniczym województwa opolskiego. Studia Śląskie, Seria nowa, tom XXXII
 • Rajman J., 1989, Wpływ przemysłu na zmiany w sieci i funkcjach miast (na przykładzie miast makroregionu południowego). W: Studia nad urbanizacją południowej Polski .Prace Monograficzne. WSP Kraków
 • Rochnacki H., 1996, Przemysł, W: Województwo toruńskie i wrocławskie w okresie transformacji systemowej. Diagnoza w skali regionalnej, red. S. L. Bagdziński, W. Maik i A. Potoczek, Toruń
 • Rydz E., 1981, Miejsce małych miast w systemie osadniczym Pomorza Środkowego. Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, nr 2
 • Rydz E., 1995, Rozmiary i struktura bezrobocia w województwie słupskim. w: Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej (materiały z konferencji), red. A. Jagielski, Wrocław Szklarska Poręba
 • Zioło Z., 1996, Oddziaływanie procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Warszawa Kraków
 • Żechowski Z. A., 1973, Przemiany małych miast w procesie uprzemysłowienia. Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d714319-fccd-4f7f-9791-10b38a598dc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.