PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 381-386
Article title

Polonica in the library of the Slavic Institute in Bratislava

Content
Title variants
PL
Polonika w bibliotece Instytutu Słowiańskiego w Bratysławie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The library of the Slavic Institute in Bratislava whose origins date back to 1827 and is known by its unofficial name the „Štur’s library”, is now kept in the University Library in Bratislava, and represents a significant collection of Czech and Slovak, but also other Slavic literatures. The collection comprises of documents from the16th century to the 1870s. It not only illustrates the ideological orientation of the young intelligentsia of the first half of the 19th century (known as the „Štur’s generation”), mirroring their professional interests, but also bears witness to the literary life and purposeful search of relations with scientific authorities and other Slavic authors, who were nationally oriented. This study aims to be an overview-compilation, and is based on the print catalogue of this book fund, which strives to become a part of the national cultural heritage of Slovakia. It acquaints the reader with the history and founding of the library focusing on information on Polonica and their addition into the library’s collection.
PL
Biblioteka Instytutu Słowiańskiego w Bratysławie, której początki sięgają roku 1827, znana także pod mniej oficjalną nazwą „Biblioteka Štúra”, obecnie stanowi część zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Bratysławie. Tworzy ją znacząca kolekcja literatury w językach czeskim, słowackim i innych językach słowiańskich. Zawiera materiały od XVI do lat siedemdziesiątych XIX w. Zbiór ten stanowi nie tylko odzwierciedlenie orientacji politycznych i zainteresowań zawodowych młodej inteligencji pierwszej połowy XIX w. (znanej jako „pokolenie Štúra”), ale także świadectwo życia literackiego i relacji, jakie łączyły tę grupę z autorytetami naukowymi oraz innymi autorami słowiańskimi o orientacji narodowej. Niniejszy tekst ma charakter przeglądowo-kompilacyjny, oparty został na drukowanym katalogu wspomnianej kolekcji. Prowadzone są działania mające na celu włączenie jej do zasobu narodowego dziedzictwa kulturowego Słowacji. Autorka zapoznaje czytelnika z historią powstania biblioteki instytutowej, zwracając szczególną uwagę na polonika w omawianym zbiorze oraz na to, w jaki sposób trafiły do tej kolekcji.
Contributors
 • Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie / Instytut Języków Obcych w Bratysławie (Univerzitná knižnica v Bratislave / Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave)
References
 • Batorowska H., Jan Nepomucen Bobrowicz: polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji, Kraków 1992.
 • Feriencikova Anna, Knižnica Slovanského ústavu v Bratislave, Bratislava 1972.
 • D. Katuščák, M. Matthaeidesová, M. Nováková, Informačná výchova: Terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda, Bratislava 1998.
 • Koczorowski S.P., Bobrowicz Jan Nepomucen, [in:] PSB. Vol. 2, Beyzym Jan - Brownsford Maria, Kraków 1936, pp. 157-58.
 • Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. Život, dielo a doba verzus historická pamäť, eds. P. Macho, D. Kodajová, Bratislava 2015.
 • Pytlová Z., Lechner, D. Knižnica Slovanského ústavu v Bratislave - osudy a príbehy, [in:] „Studia Bibliographica Posoniensia” 2016, s. 149-156.
 • Svobodová B., Fircáková K., Ľudovít Štúr a Univerzitná Knižnica v Bratislave, „Bulletin Univerzitnej Knižnice v Bratislave” 2006, č. 1, s. 7-12.
 • Vyvíjalová M., Dejiny knižnice Slovanského ústavu v Bratislave, [in:] Knižnica Slovanského ústavu v Bratislave, Bratislava 1972, s. 15-73.
 • Vyvíjalová M., Juraj Palkovič (1769-1850) : (kapitoly k ideovému formovaniu osobnosti a pôsobeniu v národnom hnutí), Bratislava 1968
 • Walczy Z., Bobrowicz Jan Nepomucen, [in:] SPKP, ed. by I. Treichel, Warszawa 1972, pp. 73-74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d71723d-23f9-4a3b-bb31-54d9e7d9a657
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.