PL EN


2013 | 1(23) | 289-309
Article title

Człowiek szalony powiedział sobie, w swym sercu, że nie ma takiej rzeczy, jak sprawiedliwość…”. W stronę państwa transcendentalnego. Kilka kolejnych uwag w sporze z Hobbesem

Title variants
EN
“The fool hath said in his heart, there is no such thing as justice…” In Favor of Transcendental State. Several other Arguments in Dispute with Hobbes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is one of several articles focused on the theory of contract and the foundations of the modern liberal society. It is a continuation of the pervious paper: Why the Anglosaxon do not like Foucault? The text consists of two major parts. First is an analysis of a modern attempt to defend contractarianism by such authors as D. Gauthier, G. Kavka, J. Hampton, K. Hoekstra, M. Oakeschott, S.M. Brown and their argumentation, especially an attempt to interpret Hobbes in game theory categories. It is discredited as full of logical errors. In the second part, two new arguments against the theory of contract are introduced: (I) historical one – reality proved that human act rather conversely than Hobbes wanted them to, and (II) logical – based on the priority of mutuality rule as fundamental in human cognition.
Contributors
References
 • Agamben G., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, posł. P. Nowak,Warszawa 2008.
 • Agamben G., Stan wyjątkowy, przeł. M. Surma‑Gawłowska,posł. G. Jankowicz, P. Mościcki,Kraków 2008, Linia Krytyczna, 2.
 • Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, t. 1‑2,przeł. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2008.
 • Baumgold D., Hobbes’s Political Theory, Cambridge 1988
 • Brown S.M. Jr., Hobbes. The Taylor Thesis, „The Philosophical Review” 1959, Vol. 68, nr 3,s. 303‑323,[online] http://dx.doi.org/10.2307/2182565.
 • Czernyszewski Z., Rorty’ego wizja nowej filozofii a relatywizm i imperializm kulturowy, [w:]Oblicza postmoderny. Teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej, red. A. Zeidler‑Janiszewska,Warszawa 1992, Wokół Przedmiotu Postmodernistycznego.
 • Dudek A., Historia polityczna Polski 1989‑2005,Kraków 2007, Arkana Historii.
 • Foucault M., Foucault Reader, ed. P. Rabinow, New York 1984
 • Foucault M., Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1971‑1977,ed. C. Gordon,New York 1980
 • Foucault M., Rządomyślność, [w:] L. Rasiński, D. Leszczyński, Historia, władza, polityka,Warszawa–Wrocław 2002, s. 163‑185
 • Gauthier D., David Hume, Contractarian, „The Philosophical Review” 1979, Vol. 88, nr 1,s. 3‑38,[online] http://dx.doi.org/10.2307/2184777
 • Gauthier D., Morality and Advantage, „The Philosophical Rewiev” 1967, t. 76, nr 4, s. 460‑475,[online] http://dx.doi.org/10.2307/2183283
 • Gauthier D., Symposium Papers, Comments and an Abstract. Hobbes’s Social Contract, „Noûs”1988, Vol. 22, nr 1, s. 71‑82,[online] http://dx.doi.org/10.2307/2215553.
 • Gauthier D., The Logic of Leviathan. The Moral and Political Thought of Thomas Hobbes,Oxford 1969
 • Gauthier D., Thomas Hobbes. Moral Theorist, „The Journal of Philosophy” 1979, Vol. 76, nr 10,[online] http://dx.doi.org/10.2307/2025550
 • Goldsmith M.M., Hobbes’s „Mortal God”. Is There Fallacy in Hobbes’s Theory of Sovereignty?,[w:] The Social Contract Theorist. Critical Essays on Hobbes, Locke and Rousseau,ed. Ch.W. Morris,Maryland 1999, s. 24‑40.
 • Hampton J., Hobbes and Ethical Naturalism, „Philosophical Perspectives” 1992, Vol. 6, s. 333‑353,[online] http://dx.doi.org/10.2307/2214251.
 • Hampton J., Hobbes and Social Contract Tradition, Cambridge 1986
 • Hampton J., The Failure of Hobbes’s Social Contract Argument [w:] The Social Contract Theorists.Critical Essays on Hobbes, Locke and Rousseau, ed. Ch.W. Morris, Maryland 1999, s. 41‑59.
 • Hindess B., Filozofie władzy: od Hobbesa do Foucaulta, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński,Warszawa–Wrocław 1999
 • Hobbes T., Elementy filozofii, t. 1‑2,przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1956, BibliotekaKlasyków Filozofii
 • Hobbes T., Lewiatan, czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł.Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, Biblioteka Klasyki Filozofów
 • Hoekstra K., Hobbes and the Foole, „Political Theory” 1997, Vol. 25, nr 5, s. 620‑654,[online]http://dx.doi.org/10.1177/0090591797025005002
 • Kavka G.S., Hobbsian Moral and Political Theory, Princeton 1986.
 • Kavka G.S., The Rationality of Rule‑Following.Hobbes’s Dispute with the Fool, „Law andPhilosophy” 1995, Vol. 14, nr 1, s. 5‑34,[online] http://dx.doi.org/10.2307/3504931.
 • Krasnodębski Z., Już nie przeszkadza. Szkice polityczne III, Kraków 2010, Biblioteka MyśliPolitycznej, 73.
 • Nozick R., Anarchy, State, and Utopia, New York 1974.
 • Oakeshott M., Introduction to Leviathan, Oxford 1949
 • Panichas G.E., Hobbes, Prudence and Basic Rights, „Noûs” 1988, Vol. 22, nr 4, s. 555‑571,[online]http://dx.doi.org/10.2307/2215457
 • Piotrowicz R., Od materii Świata do materii Państwa. Z filozofii Tomasza Hobbesa, Kraków2000.
 • Podniesiński M., Dlaczego Anglosasi nie lubią Foucaulta?, „Civitas. Studia z filozofii polityki”2010, nr 13.
 • Podniesiński M., Symulacja społeczeństwa europejskiego, [w:] Politikon III. Kto jest suwerenem?,red. M. Rysiewicz, M. Podniesiński, Kraków 2011.
 • Putnam H., Why Reason Can’t Be Naturalized, [w:] tenże, Realism and Reason, Cambridge1983.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 1994,Biblioteka Współczesnych Filozofów
 • Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, BibliotekaAletheia
 • Rorty R., Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, [w:] tegoż, Obiektywność, relatywizm, prawda,przeł. J. Margański, Warszawa 1999, Pisma filozoficzne, t. 1
 • Skinner Q., Conquest and Consent. Thomas Hobbes and the Engagement Controversy, [w:] TheInterregnum. The Quest for Settlement, 1646‑1660,ed. G.E. Aylmer, London 1972.
 • Strauss L., O tyranii, red. V. Gourevitch, M.S. Roth, przeł. P. Armada, A. Górnisiewicz, Kraków2009, Politika
 • Strauss L., The Philosophy of Hobbes, Chicago 1963
 • Świat 2025. Scenariusze Narodowej Rady wywiadu USA, przeł. A. Krzynówek, M. Modrzejewska,wstęp J. Staniszkis, Kraków 2009
 • Taylor A.E., Ethical Doctrine of Hobbes, „Philosophy” 1938, Vol. 13, nr 52, s. 406‑424,[online]http://dx.doi.org/10.1017/S0031819100014194
 • Warrender H., The Political Philosophy of Hobbes, Oxford 1959
 • Wudel W., Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d739afc-7fc5-4a3c-83ed-3b44548e10c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.