PL EN


2014 | 24 | 3 | 7-20
Article title

On petitio principii in legal argumentation

Authors
Title variants
PL
O petitio principii w argumentacji prawniczej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the Article I attempted to discuss and describe petitio principii in the sphere of formulating and proposing arguments in the actual practice of law. First, I discussed a basic – from a historical perspective and also its frequency of usage – conception of petitio principii. Then, received in such way data (i. e. ratio propria of the name 'petitio principii'; in other words the name by means of we describe some fallacy in demonstration) were brought face to face with a conception of an argument, namely with the information on its function and structure. This operation provided a form of petitio principii that – in regards to general and abstractive character – can be used in any discussion. The final stage of the considerations concentrated on specification of such general and abstractive conception of petitio principii by introducing essential aspects of a persuasion existing in legal practice.
PL
W rozważaniach zawartych w artykule podjąłem próbę określenia pojęcia petitio principii jako błędu swoistego dla sfery argumentacji prawniczej. Wpierw scharakteryzowałem jak – z perspekty-wy historycznej i zarazem w kontekście częstotliwości używania wyrażenia 'petitio principii' – przede wszystkim jest rozumiane petitio principii. Następnie dane te (czyli ratio propria nazwy 'petitio principii', za pomocą którego rzeczony termin służy do oznaczania pewnego rodzaju błędu w dowodzeniu) skonfrontowałem z pojęciem argumentu (tj. wypowiedzi argumentacyjnej), miano-wicie z informacjami o strukturze argumentu i jego funkcji. Otrzymaną w ten sposób koncepcję petitio principii, którą – ze względu na jej ogólny i abstrakcyjny charakter – odnieść równie dobrze można do każdej odmiany argumentacji, dookreśliłem poprzez zestawienie jej z istotowymi i zarazem swoistymi właściwościami przekonywania, jakie istnieją w praktyce prawniczej.
Contributors
 • Katedra Filozofii i Teorii Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tbarszcz@kul.lublin.pl
References
 • Chauvin Tatiana, Stawecki Tomasz, Winczorek Piotr: Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: C. H. Beck 2012.
 • Gromski Włodzimierz: Decyzyjny model stosowania prawa. In: Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. Ed. A. Bator. Warszawa: LexisNexis 2010 pp. 301-302.
 • Jabłońska-Bonca Jolanta: Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki. Warszawa: LexisNexis 2003.
 • Hamblin Charles: Fallacies, London: Methuen & Co. Ltd 1970.
 • Kamiński Stanisław: Dowód. In: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Ed. A. Maryniarczyk. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2001. T. 2, pp. 705-708.
 • Korolko Mirosław: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” 1990.
 • Korolko Mirosław: Retoryka i erystyka dla prawników. Warszawa: Wydawnictwa prawnicze PWN 2001.
 • Lechniak Marek: Elementy logiki dla prawników. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.
 • Lewandowski Sławomir: Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej. Warszawa: LexisNexis 2013.
 • Marciszewski Witold: Petitio principii. In: Mała encyklopedia logiki. Ed. Idem. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1988 p. 140.
 • Morawski Lech: Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe. Toruń 1988.
 • Morawski Lech: Zasady wykładni prawa. Toruń: Dom Organizatora 2006.
 • Perelman Chaïm: L'empire rhétorique: rhétorique et argumentation. Paris: Vrin 2002.
 • Perelman Chaïm: Logique juridique: nouvelle rhétorique. Paris: Dalloz 1999.
 • Poletyło Mikołaj: Dowodzenie. In: Mała encyklopedia logiki. Ed. W. Marciszewski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1988 pp. 49-50.
 • Pulka Zbigniew: Argumentacja prawnicza. In: Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. Ed. A. Bator. Warszawa: LexisNexis 2010 p. 244.
 • Schreiber Scott.: Aristotle on False Reasoning: Language and the World in the Sophistical Refutations. New York: Suny Press 2003.
 • Stelmach Jerzy, Brożek Bartosz: Metody Prawnicze. Kraków: Wolters Kluwer 2006.
 • Stelmach Jerzy: Kodeks argumentacyjny dla prawników. Kraków: Zakamycze 2002.
 • Struck Gerhard: Topische Jurisprudenz. Argumentund Gemeinplatz in der juristischen Arbeit. Franfurt am Main: Athenäum 1971.
 • Szymanek Krzysztof: Argument. In: Idem. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001 pp. 37-45.
 • Szymanek Krzysztof: Petitio principii. In: Idem. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001 pp. 235-236.
 • Woods John, Walton Douglas: Petitio Principii. Synthese 31: 1975 pp. 107-127.
 • Ziembiński Zygmunt: Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d741745-0eb4-4390-9dcd-08bd4cd4604c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.