PL EN


Journal
2013 | 11 | 87-94
Article title

Sylwetka obcokrajowca i jego rola w społeczności Poznania

Authors
Title variants
EN
The profile of a foreigner and his role in the community of Poznań
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
ABSTRAKT: Od kilkunastu lat ruchy migracyjne w  Polsce zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę, a obecność obcokrajowców ma coraz większy wpływ na dynamicznie zmieniającą się sytuację społeczno-ekonomiczną. Duże miasta są głównym celem migracji, także w Polsce, w związku z czym zasadne wydaje się określenie sylwetki obcokrajowca i zidentyfikowanie jego roli w społeczności dużego miasta, na przykładzie Poznania. Taki też jest cel niniejszego opracowania, który zrealizowany będzie poprzez omówienie trzech wymiarów funkcjonowania cudzoziemców w Poznaniu: 1. identyfikacja kraju pochodzenia, 2. identyfikacja motywów przyjazdu, 3. identyfikacja stylów życia w mieście. Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań dotyczących opinii obcokrajowców na temat życia w Poznaniu. Przez długi czas w świadomości obcokrajowców funkcjonował obraz Polski jako kraju biednego, nieatrakcyjnego do życia. Statystyki i badania wydają się natomiast świadczyć o zmianach w postrzeganiu Poznania.
EN
ABSTRACT: There has been an upward trend towards an increase of migration to Poland recently which contributes to an increasing impact on the rapidly changing socio-economic situation. It is self-evident that vast majority of migration is into cities, also in Poland. Due to this phenomena, it seems reasonable to identify the profile of a foreigner and his role in a community of a big city, for example in Poznan. The aim of this article, will be implemented through the analysis of the three dimensions of the presence of foreigners in Poznan: 1. identification of the country of origin of foreigners, 2. identification of the motives of coming 3. identification of ways of life in the city. This article aims to present the results of study on opinion of foreigners about life in Poznan. In the consciousness of foreigners has functioned image of Poland as a poor country, not attractive enough to live. Statistics and studies seem to indicate a change in the perception of Poznan.
Journal
Year
Issue
11
Pages
87-94
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
  • Brubaker R., 2001, The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany, and the United States.
  • Burgess E.W., Park R.E., 1921, The introduction to science of sociology, University of Chicago, Chicago.
  • Glazer N., Moynihan D.P., 1970, Beyond the melting pot: the Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of the New York City, MIT Press, Cambridge.
  • Gordon M., 1964, Assimilation in American life, Oxford University Press, New York.
  • Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania polityki, 2008, red. Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Warner W.L., Srole L., 1945, The social system of American ethnic groups, Yale University Press, New Haven.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4796
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d765849-370f-49e1-ad85-b6b0f99d2d78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.