Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 168-186

Article title

PLOS ONE - a case study of quantitative and dynamic citation analysis of research papers based on the data in an open citation index (The OpenCitations Corpus)

Content

Title variants

PL
PLOS ONE – studium przypadku ilościowej i dynamicznej analizy cytowań prac naukowych na podstawie danych z otwartego indeksu cytowań (OpenCitations Corpus)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper presents a case study showing the possibilities of conducting bibliometric analysis based on the data in the open citation index OCC (The OpenCitations Corpus). For cited papers published by the PLOS ONE data were extracted from the corpus and transformed to formats enabling bibliometric analysis in dedicated tools (spreadsheets, the Gephi visualization/computing platform). Then exemplary analysis and their visualizations were conducted for papers citation network. On examples the capabilities of query language SPARQL were also shown, as using only SPARQL, made available from the OCC platform, it is also possible to perform bibliometric analyzes based on remote OCC computing resources.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku obrazujące możliwości prowadzenia analiz bibliometrycznych na podstawie danych z otwartego indeksu cytowań – OCC (The OpenCitations Corpus). Dane dotyczące artykułów cytowanych pochodzące z czasopisma PLOS ONE wyodrębniono z całości korpusu i sformatowano do postaci umożliwiającej realizację analiz w narzędziach zewnętrznych (analizy z użyciem arkusza kalkulacyjnego i aplikacji obliczeniowo-wizualizacyjnej Gephi). W artykule zaprezentowano przykładowe badania i wizualizacje grafów cytowań artykułów, a także przedstawiono możliwości języka zapytań SPARQL, umożliwiającego prowadzenie analiz wprost na platformie OpenCitations (udostępnionej jako usługa WWW lub uruchomionej we własnym środowisku obliczeniowym).

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

References

 • Blazegraph – REST API. (2017). Retrieved 9 September 2017, from: https://wiki.blazegraph.com/wiki/index.php/REST_API#QUERY.
 • Blazegraph. (2017). Retrieved 9 September 2017, from: https://www.blazegraph.com/.
 • Gephi makes graphs handy – CSV format. (2017). Retrieved 9 September 2017, from: https://gephi.org/users/supported-graph-formats/csv-format/.
 • Kamińska, A.M. (2017a). OpenCitations – otwarty indeks cytowań publikacji naukowych. Biuletyn EBiB, 176. Retrieved 9 September 2017, from: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/551.
 • Kamińska, A.M. (2017b). Tam, gdzie zaczyna się bibliometria, czyli jak pozyskać materiał analityczny z autopsji. Biuletyn EBiB, 173. Retrieved 9 September 2017, from: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/534.
 • Kamińska, A.M. (2017c). Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2(19), 163-187.
 • Kamińska, A.M. (2018a). ScientoMiner ICR – moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi. Zagadnienia Informacji Naukowej, (1), 96-113.
 • Kamińska, A.M. (2018b). The application of methods of social network analysis in bibliometrics and webometrics. Measures and tools. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, 2(29), 29-46.
 • Kamińska, A.M. (2018c). Visualizations of the GRUBA bibliographic database: From printed sources to the maps of science. In: G. Osiński, V. Osińska (eds.), Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities (pp. 151-174). Hershey, PA: IGI Global, Global.
 • Peroni, S., Dutton, A., Gray, T., Shotton, D. (2015). Setting our bibliographic references free: towards open citation data. Journal of Documentation, 71(2), 253-277. Retrieved 9 September 2017, from: http://speroni.web.cs.unibo.it/publications/peroni-2015-setting-bibliographic-references.pdf.
 • RDF. (2017). In: W3C. Retrieved 9 September 2017, from: https://www.w3.org/RDF/.
 • SPARQL Query Language for RDF. (2017). In: W3C. Retrieved 9 September 2017, from: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.
 • Van Eck, N.J., Waltman, L. (2017). Visualizing freely available citation data using VOSviewer. In: CWTS. Retrieved 9 September 2017, from: https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2r294.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2d7eea36-ca03-493b-8e49-ca480e11bd56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.