Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(21) | 35-44

Article title

O spotkaniu tożsamości z polityką

Content

Title variants

EN
When Identity Meets Politics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza relacji między polityką a tożsamością. Ukazano ten problem w dwóch wymiarach. Pierwszy obejmuje problematykę związaną z uwikłaniem czy używaniem kategorii tożsamości w formalno-prawnym kontekście w sferze stosunków etnicznych w Polsce. Drugi zaś dotyczy procesów identyfkacyjnych, pojawiających się na styku polityczności i tożsamości. W związku z tym rozważano dwa główne problemy: jakiej koncepcji tożsamości wymaga polityczny dyskurs oraz co dzieje się z tożsamością w momencie jej upolitycznienia.
EN
The aim of this article is to analyze relations between two phenomena – politics and identity. These issues are discussed in the context of two aspects. Firstly, the attention is focused on the way how the notion of identity is used or enmeshed in the legal aspect of ethnic relations in Poland. Secondly, identifcation processes are reconsidered as being the result of the permeation of political and identity dimension. Therefore, two main questions are posed: what kind of conceptualization of the notion of “identity” is needed in the context of political discourse and what “happens to identity” at the moment of its politicisation.

Year

Issue

Pages

35-44

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
 • Cohen, A.P. (1985). The Symbolic Construction of Community. London, New York: Routledge.
 • Eide, E. (2010). Strategic Essentialism and Ethnifcation. Hand in Glove? Nordicom Review, 2 (31), 63–78.
 • Hobsbawm, E. (1996). Identity Politics and the Left. New Left Review, 1 (217), May–June 1996. Pobrano z: https://newleftreview.org/I/217/eric-hobsbawm-identity-politics-and-the-left. (16.04.2017).
 • Jenkins, R. (2000). The Limits Of Identity: Ethnicity, Conflict And Politics. Sheffeld OnLine Papers in Social Research, 2 (Nov. 2). Pobrano z: http://www.shef.ac.uk/uni/academic/RZ/socst/Shop/2.html. (16.04.2017).
 • Karwat, M. (2010). Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy. Studia Politologiczne, 17, 63–88.
 • Knouse, J. (2009). From Identity Politics To Ideology Politics. Utah Law Review, 2009 (3), 749–795.
 • Leftwich, A. (2004a). Thinking Politically: On the politics of Politics. W: A. Leftwich (red.), What is Politics? The Activity and its Study (1–22). Cambridge: Polity Press.
 • Leftwich, A. (2004b). The Political Approach to Human Behaviour: People, Resources and Power. W: A. Leftwich (red.), What is Politics? The Activity and its Study (100–118). Cambridge: Polity Press.
 • Spivak, G.Ch. (1987). Essays in Cultural Politics. New York, London: Methuen.
 • Spivak, G.Ch. (2011). Strategie postkolonialne. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Warmińska, K. (2015). Kaszubski dyskurs etniczny w kontekście regulacji ustawowych. W: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015) (347–360). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2d7f95f4-0d82-4379-a30c-ddb4815d693f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.