PL EN


2017 | 108 | 4 | 105-118
Article title

Zuzanna i starzec. Kenotyczny wymiar pisarstwa Jerzego Pilcha

Authors
Title variants
EN
Zuzanna and an Old Man. Kenotic Dimension of Jerzy Pilch’s Writing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pisarstwo Jerzego Pilcha jest kojarzone zazwyczaj z pastiszem, parodią, postmodernistyczną grą z konwencją. Ostatnia minipowieść autora, nawiązująca tytułem do tradycji biblijnej, podsuwa inny trop lektury. Czytany w perspektywie interpretacji kerygmatycznej tekst Pilcha odsłania przed czytelnikiem zupełnie nowy wymiar jego pisarstwa. Bohater, przybierający często maskę cynika, skrywa o wiele głębszy – kenotyczny – wymiar swej osobowości. Wspólna dla szkoły Diogenesa i tradycji chrześcijańskiej droga uniżenia czy odarcia – kenozy – wskazuje na ważkość kryzysu jako podstawowego doświadczenia egzystencjalnego, które prowadzi do wyzwolenia.
EN
Jerzy Pilch’s writing is normally associated with pastiche, parody, postmodern play with convention. His latest mini-novel, in its title referring to the Biblical tradition, suggests some other trope of reading. When read from a kerygmatic interpretive perspective, Pilch’s text reveals to its audience a totally different dimension of writing. The protagonist, often putting on a mask of a cynic, conceals a deeper–kenotic–dimension of his personality. Self-emptying and humility (kenosis), common to Diogeneian School and Christian tradition, points at the importance of crisis as on the seminal existential experience which leads to liberation.
Year
Volume
108
Issue
4
Pages
105-118
Physical description
Dates
printed
2017-12-29
Contributors
  • Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d86f9ac-70a4-489b-b42a-7cf2b8598a89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.