PL EN


2019 | 3(63) | 194–211
Article title

Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na proces stanowienia prawa w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of the modern technologies development on the lawmaking process in Poland and other European Union countries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The influence of the latest technologies on the lawmaking process is undoubtedly significant and with the growing popularity of technological phenomena (artificial intelligence, the Internet of Things, Big Data) it is becoming larger. It is important that rules adapt to natural behavior in the information society, and not vice versa. The development of modern technologies contributes to changing existing business models and consumer behavior – inter alia the draft directive on copyright in the digital single market indicates difficulties concerning legal regulating of these phenomena. On the other hand an example of regulating legal status of machine datashows that the establishment of another exclusive right can have disastrous consequences for innovation.
Keywords
Year
Volume
Pages
194–211
Physical description
Contributors
author
 • Doktor nauk prawnych, LL.M., radca prawny; daflisak@yahoo.de ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0805-5685
References
 • Alarie B., Niblett A., Yoon A., How Artificial Intelligence Will Affect the Practice of Law, https://doi.org/10.2139/ssrn.3066816.
 • Bieliński A., Potencjalne obszary zastosowania sztucznej inteligencji w postepowaniu cywilnym – czy obecnie ma to rację bytu i czy jesteśmy na takie rozwiązanie gotowi? [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii, 2015, LEX.
 • Czubkowska S., Batalia o prawa autorskie w internecie: artyści kontra otwartyści, https://forsal.pl/artykuly/710214,batalia-o-prawa-autorskie-w-internecie-artysci-kontra-otwartysci.html.
 • Flisak D., Status prawny danych nieosobowych: o braku zasadności stworzenia prawa własności i potrzebie ustalenia branżowych zasad dostępu do danych [w:] Założenia do strategii AI w Polsce. Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji, Warszawa, 9 listopada 2018 r.
 • Goździaszek Ł., Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu sądowym, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 10.
 • Hilty R., Eine neue Kultur, „Süddeutsche Zeitung” z 20 marca 2019 r.
 • Hugenholtz B., Data Property: Unwelcome Guest in the House of IP, https://www.ivir.nl/publicaties/download/Data_property_Muenster.pdf.
 • Kerber W., A New (Intellectual) Property Right for Non-Personal Data? An Economic Analysis, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2858171.
 • Kościółek A., Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sądowym postępowaniu cywilnym – zagadnienia wybrane [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019.
 • Osowski D., Historia bitcoina. Kryptowaluta świętuje 10. urodziny, „Parkiet” z 31 października 2018 r.
 • Rifkin J., The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where all of Life is a Paid-For Experience, New York 2001.
 • Rojszczak M., Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019.
 • Sawczuk M., Tradycja a postęp [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2008.
 • Siemaszkiewicz M., Automatyzacja postępowania cywilnego – zagadnienia wybrane, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2017, nr 1.
 • Słojewska A., Mazurkiewicz P., Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawach autorskich, „Rzeczpospolita” z 27 marca 2019 r.
 • Szczerbowski J., Problematyka udowodnienia faktów przy pomocy zapisów na łańcuchu bloków (blockchain) w postępowaniu cywilnym [w:] Dowody w postępowaniach sądowych, red. T. Gardocka, D. Jagiełło, 2018, Legalis.
 • Świerczyński M., Wytyczne Rady Europy w sprawie dowodów elektronicznych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych – komentarz konsultanta [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019.
 • Wojtaś J., Dyrektywa autorska: korzyści dla wydawców, „Rzeczpospolita” z 12 kwietnia 2019 r.
 • Yu P.K., Data Producer’s Right and the Protection of Machine-Generated Data, “Tulane Law Review” 2019, Vol. 93.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d87bf33-6e98-41c6-ae5c-a62efd443489
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.