PL EN


2015 | 14 | 1 | 77-87
Article title

Problem bezpieczeństwa na letnich igrzyskach olimpijskich w okresie zimnej wojny, po wydarzeniach w Monachium w 1972 r.

Authors
Content
Title variants
EN
The problem of safety of “summer” Olympic Games in period of the Cold War after the terrorist attack in Munich 1972
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Igrzyska olimpijskie, według ideałów Coubertina – impreza o pokojowym charakterze, były celem ataków terrorystycznych i miejscem nie zawsze bezpiecznym. Wydarzeniem przełomowym były igrzyska olimpijskie w Monachium w 1972 r. Atak terrorystyczny Palestyńczyków z organizacji „Czarny Wrzesień” oraz śmierć sportowców Izraela na zawsze zmieniły zakres przygotowań organizatorów igrzysk. Problem bezpieczeństwa stawał się jednym z najtrudniejszych i najbardziej kosztownych zagadnień. Potwierdzenie tej tezy odnajdujemy w przygotowaniach do kolejnych igrzysk, w Montrealu (1976), w Moskwie (1980), w Los Angeles (1984) i w Seulu (1988). W pewnym sensie możemy więc mówić o porażce ideałów Coubertina oraz ruchu olimpijskiego.
EN
The Olympic Games it was peaceful event according to Coubertin ideals. An Olympic Games were also the goals of terroristic attack and event not always safety. The watershed was Olympic Games in Munich (1972). Palestinian terroristic attack and death of Israeli athletes changed the modern Olympic Games forever. The problem of safety of participants of Olympic Games was one of the more difficult and more expansive since this time. The confirmation of this thesis were preparations to Olympic Games in Montreal (1976), Moscow (1980), Los Angeles (1984) and Seoul (1988). In one sense we can say about defeat of Coubertin ideals and defeat of Olympic movements.
Contributors
author
  • Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Howell P.C., Montreal Olympics: An Insider’s View Organizing a Self-financing Games, Montreal – London 2008.
  • Jałoszyński K., GSG-9 jednostka kontrterrorystyczna niemieckiej policji federalnej, „Terroryzm” 2009, nr 4.
  • Józefczyk M., Upolitycznienie nowożytnych igrzysk olimpijskich, [w:] A. Polus (red.), Sport w stosunkach międzynarodowych, Toruń 2009.
  • Lipoński W., Lipoński S., Polacy na olimpiadach, Poznań [b.r.w.].
  • Melosik Z., Olimpizm w polu działań politycznych, „Almanach II”, 1997/1998, Warszawa.
  • Miller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, Poznań 2008.
  • Olszański T., Osobista historia olimpiad, Warszawa 2004.
  • Pacek B., Policje wojskowe świata, Warszawa 2006.
  • Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d89532c-a65d-4cbe-b39c-1f22d9d60913
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.