PL EN


2017 | 6 | 7 | 107-118
Article title

SMS z Internetu – problem definicji usługi łączności elektronicznej. Glosa do wyroku Trybunału EFTA z dnia 22 grudnia 2016 roku, sygn. akt E-6/16

Authors
Content
Title variants
EN
Text messages from a computer – how to classify [this?] electronic communications service. Comments on EFTA Court judgment of 22 December 2016, case No E-6/16
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwalifikacja prawna usług z pogranicza łączności elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego od lat nastręcza wielu problemów. Szybki rozwój technologiczny prowadzi do postępującego zacierania się granicy między usługą przesyłu sygnału a usługą świadczoną w oparciu o ten przesył. Problem wywołał w istocie unijny prawodawca, który, dążąc do zapewnienia elastyczności stanowionych rozwiązań prawnych, oparł definicję usługi łączności elektronicznej na niedookreślonych pojęciach. Wskutek tych okoliczności całkowicie odmiennym reżimom regulacyjnym podlegają usługi, które w codziennej praktyce okazują się praktycznie nieodróżnialne. Budzi to sprzeciw świadczących je podmiotów. W kontekście takich sporów zaczęły jednak zapadać w ostatnich latach orzeczenia sądów, stopniowo rozstrzygające narastające wątpliwości.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
7
Pages
107-118
Physical description
Dates
published
2017-11-30
printed
2017-11-30
Contributors
author
References
  • Baratta, R. (2014). Complexity of EU law in the domestic implementing process (s. 7). POzyskano z: http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/seminars/20140703_baratta_speech.pdf.
  • Kamiński, M. (2010). Stosowanie dyrektyw unijnych w działalności kontrolnej polskich sądów administracyjnych (s. 282–283). Pozyskano z: http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/tom7/studia%20VII%20s280-294.pdf (21.07.2017).
  • Koncewicz, T.T. (2014). Jak interpretować Prawo Europejskie (s. 221–222). Pozyskano z: http://palestra.pl/old/pdf_pliki/30_koncewicz_jak_interpretowa_.pdf (21.07.2017).
  • Lenaerts, K. i Gutiérrez-Fons, J.A. (2013). To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice (s. 16). Pozyskano z: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/28339/AEL_2013_09_DL.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
  • Piątek, S. (2015). Rozprowadzanie programów jako usługa telekomunikacyjna. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 7(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d8c655e-00bb-4ab8-adef-2b43a1eddf86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.