PL EN


2011 | 10 | 163-175
Article title

Romowie na Słowacji i w Polsce – dylematy przetrwania i rozwoju państw w XXI wieku.

Content
Title variants
EN
Roma in Slovakia and Poland – dilemmas of the survival and development of the countries in the 21st century.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o funkcjonowaniu romskiej mniejszości etnicznej w Polsce i na Słowacji. W głównej mierze podejmowany jest temat możliwego wpływu Romów na bezpieczeństwo wewnętrzne przedmiotowych państw. Artykuł jest wynikiem badań przeprowadzonych przez autorkę w Polsce i na Słowacji dotyczących odrębności etniczno-kulturowej, stosunku Romów do pracy i edukacji oraz subiektywnego poczucia bezpieczeństwa związanego z zamieszkiwaniem członków romskiej mniejszości w obu krajach.
EN
The Article is about functioning of the Roma minority in Poland and Slovakia. The main topic of the article consider the influence of the Romains on the internal security of the before mentioned countries. The Article is based on the results of the researches carried out by the author in Poland and Slovakia. The area of researches is the ethno-cultural distinctiveness, Roma attitude to work and education and subjective sense of security connected with dwelling of the Roma minority in both countries.
Year
Issue
10
Pages
163-175
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d8e73d5-742a-4c43-9f2f-84dde05d82b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.