PL EN


2009 | 80 | 87-100
Article title

Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej

Title variants
EN
Competitiveness of Companies and Sources of Competitiveness Advantage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka, na podstawie studiów literatury przedmiotu, zaobserwowała i omówiła obszary problemowe w badaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Dotyczą one: pojęcia konkurencyjności i jej mierników oraz źródeł i sposobów budowy przewagi konkurencyjnej.
EN
The company's competitiveness is a result of the financial leadership and higher quality. The cost advantage may be an effect of outside causes connected with the position of the company in the branch, or the inside ones connected with the resources allocation. There are three general strategies of competitiveness. The strategy of cost leadership demands from the company to be the leader in the production at the expense of low costs. The strategy of diversification the company is attempting to be outstanding in its branch following certain criteria, highly appreciated by retailers. The concentration strategy - the company using the concentration strategy chooses in the branch the aimed segment and it strictly adjusts its strategy to the segment's service, excluding other companies.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Barney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Prentice Hall, Upper Sadlle River, NJ 2001.
 • 2. Cyrkon E., Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 • 3. Famiec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, AE Kraków 1997.
 • 4. Faulkner D, Bosman C., Strategie konkurencji, Gobether i S-ka, Warszawa 1996.
 • 5. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001.
 • 6. Gorynia M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa-próba konceptualizacji i operacjonalizacji [w:] Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, praca zbiorowa pod red. E. Najlepszy, AE Poznań, 1998.
 • 7. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 1998.
 • 8. Grabska A. Zasoby przedsiębiorstwa a trwałość przewagi konkurencyjnej w Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, red nauk. Szabłowski J. WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2004.
 • 9. Gruszecki T. Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 • 10. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • 11. Lipiec-Zajchowska M., Metody i modele oceny konkurencyjności gospodarki, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność Polski, Wydział Zarządzania UW, Warszawa, 2000.
 • 12. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposoby mierzenia, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. "Raporty. Studia nad konkurencyjnością", IRiSS, Warszawa 1995.
 • 13. Mączyńska E., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw- aspekty strukturalne w: Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, praca zbiorowa pod red. Glinkowskiego Cz, AE, Poznań 1997.
 • 14. Pierścionek Z, artykuł: Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa Katedra Zarządzania Strategicznego, Szkoła Główna Handlowa. www.centrumwiedzy.edu.pl
 • 15. Porter, M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • 16. Porter M.E., Competitive Strategy. Techniquesfor Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1980.
 • 17. Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw-nowe podejście, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • 18. Stanienda J., Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Toruń 2006.
 • 19. Szymański W., Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja (red.), Wyd. SGH, Warszawa 1995.
 • 20. Najlepszy E., Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, AE Poznań, 1998.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d9a1988-ab13-4487-841b-f499c435600c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.