PL EN


2019 | 6 (52) | 459-471
Article title

The Control of the Activity of the Authorities of the Autonomous Communities in the Spanish Constitution

Content
Title variants
PL
Kontrola działalności władz wspólnot autonomicznych w Konstytucji Hiszpanii
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
he dramatic events taking place in 2017 resulted in an unprecedented intervention of the Government of the Kingdom of Spain in the duties of the authorities of the Autonomous Community of Catalonia. The procedure for the fulfilment of constitutional obligations of the authorities of one of the seventeen Autonomous Communities, that make up Spain, was introduced for the first time in history. The sources of this situation should be sought in the conflict between Barcelona and Madrid, which has been growing for a decade, and reached its peak with the Spanish Government’s failure to recognize the independence referendum and the attempt to secede by the Catalan authorities. The situation showed the need to reform the Spanish constitutional system, in particular as regards the rights and obligations of Autonomous Communities.
PL
Dramatyczne wydarzenia mające miejsce 2017 r. spowodowały bezprecedensową interwencję rządu Królestwa Hiszpanii w działalność władz wspólnoty autonomicznej Katalonii. Procedura bezpośredniej kontroli działalności władz jednej z siedemnastu wspólnot autonomicznych, z których składa się Hiszpania została uruchomiona po raz pierwszy w historii. Źródła tego stanu należy szukać w konflikcie na linii Barcelona-Madryt narastającym od dekady, którego apogeum zostało osiągnięte wraz z nieuznaniem przez rząd hiszpański referendum niepodległościowego i próby dokonania secesji ze strony władz autonomii katalońskiej. Sytuacja wykazała konieczność reformy ustroju Hiszpanii, w szczególności w zakresie praw i obowiązków wspólnot terytorialnych.
Year
Issue
Pages
459-471
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
 • Agustí D., Historia breve de Cataluña, Madrid 2007.
 • Álvarez Álvarez L., La coerción estatal del art. 155 CE en la estructura del estado autonómico, “Teoría y Realidad Constitucional” 2016. No. 38.
 • Aparicio M.A., Introducción al. sistema político y constitucional español, Barcelona 1994.
 • Aragón Reyes M., Reforma del Estado autonómico: mejor y no sustitución del modelo, “Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional” 2019, No. 10.
 • Balcells A., Breve historia del nacionalismo catalán, Madrid 2004.
 • Cámara Villar G., La organización territorial de España. Una reflexión sobre el estado de la cuestión y claves para la reforma constitucional, “Revista de Derecho Político” 2018, No. 101.
 • Dankowski M.Z., Geneza i podstawy konstytucyjne autonomii Kraju Basków, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, No. 4.
 • Dankowski M.Z., Influence of the global financial crisis on the separatist aspirations of Catalonia from the perspective of the Spanish internal law, „Polish Review of International and European Law” 2018, Vol. 7, No. 1.
 • Dankowski M.Z., The legality of the Catalan independence referendums, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, No. 6.
 • Farias Garcia P., Breve historia constitucional de España 1808–1978, Madrid 1981.
 • González García J.V., Hacia un desarrollo federal de la Constitución española, “Sistema” 2018, No. 251–252.
 • Kulak E.K., Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w. – początek XX w.), Kraków 2016.
 • La Pérgola A., Autonomía regional y ejecución de las obligaciones comunitarias, “Revista Española de Derecho Constitucional” 1985, No. 13.
 • Molas I., Derecho constitucional, Madrid 1998.
 • Myśliwiec M., Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Katowice 2014.
 • Orzechowska-Wacławska J., Baskowie. Powstanie współczesnego narodu, Kraków 2014.
 • Ridao Martín J., La aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña, “Revista Vasca de Administración Pública” 2018, No. 111.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d9a82a8-1fea-4bb9-a5b4-711db4ea0955
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.