PL EN


2013 | 14 | 1 | 37-52
Article title

SYNTHETIC RADAR MEASURES THAT FACTOR IN WEIGHTS OF FEATURES

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This work is a direct continuation of previous works of authors ([Binderman, Borkowski, Szczesny 2008, Binderman, Szczesny 2009]). The goal of this work is to generalize known methods of constructing measures of synthetic objects, methods that use radar charts of vectors. The methods listed in this work factor in weights assigned to features and make the values of indicators independent from the ordering of considered features. The listed methods have been applied in the analysis of regional differentiation of agriculture in Poland between 2001 and 2010.
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
37-52
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Binderman, Z., Borkowski B., Szczesny W. (2012a) Radar coefficient of concentration, Quantitative Methods in Economics Vol. XIII, no 2, pp. 7-21.
 • Binderman, Z., Borkowski B., Szczesny W. Shachmurove Y. (2012) Zmiany struktury eksportu produktów rolnych w wybranych krajach UE w okresie 1980-2010, Quantitative Methods in Economics Vol. XIII, nr 1, pp. 36-48.
 • Binderman, Z., Borkowski B., Szczesny W. (2011) An application of radar charts to geometrical measures of structures’ of conformability, Quantitative Methods in Economics Vol. XII, nr 1, pp. 1-13.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010a) Radar measures of structures’ conformability, Quantitative methods in economy XI, nr 1, 1-14.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010b) Analiza zmian struktury spożycia w Polsce w porównaniu z krajami unii europejskiej. Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE, , RNR PAN, Seria G, Ekonomika Rolnictwa , T. 97, z. 2, pp. 77-90.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010c) The tendencies in regional differentiation changes of agricultural production structure in Poland, Quantitative methods in regional and sectored analysis, U.S., Szczecin, pp. 67-103.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2009) Tendencies in changes of regional differentiation of farms structure and area, Quantitative methods in regional and sectored analysis/sc., U.S., Szczecin, pp. 33-50.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2008) O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, pp. 39-48, wyd. SGGW.
 • Binderman Z., Szczesny W. (2009) Arrange methods of tradesmen of software with a help of graphic representations Computer algebra systems in teaching and research, Siedlce Wyd. WSFiZ, pp. 117-131.
 • Binderman Z., Szczesny W. (2011) Comparative Analysis of Computer Techniques for Visualization Multidimensional Data, Computer algebra systems in teaching and research, Siedlce, wyd. Collegium Mazovia, pp. 243-254.
 • Binderman Z. (2011) Matematyczne aspekty metod radarowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XII, nr 2, pp. 69-79.
 • Borkowski B., Szczesny W. (2005) Metody wizualizacji danych wielowymiarowych jako narzędzie syntezy informacji, SERiA, Roczniki Naukowe, t. VII, pp. 11-16.
 • Borys T. (1984) Kategorie jakości w statystycznej analizie porównawczej, AE Wrocław, nr. 284, seria MiO, nr 23.
 • Cieślak M., (1974) Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, PWN, Warszawa.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989)Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Hellwig Z., (1976) Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych, Przegląd Statystyczny, z. 1.
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Malina A. (2004) Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Seria Monografie nr 162, Kraków.
 • Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa.
 • Stark M. (1970 ) Geometria Analityczna, Monografie matematyczne 17, PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988) Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Odrzygóźdź, Z., Karwański, M., Szczesny W. (2009) Business Intelligence- Application and trends in development, Information Systems in Management III, WULS Press, Warsaw 2009, 3, pp. 78-87.
 • Rusnak Z., Siedlecka U., Siedlecki J. (1982) Metody badania ważności cech, AE Wrocław nr 215.
 • Stobiecka J. (1998) Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych, Wiadomości Statystyczne nr 8.
 • Szczesny W. i inni, (2012) Models and Methods of Grade Data Analysis Recent Developments, Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences.
 • Vesset D., McDonough B., Wardley M., Schubmehl D. (2012) Worldwide Business Analytics Software 2012–2016 Forecast and 2011 Vendor Shares, IDC # 235494,Volume1, TabVendors Business Analytics Solutions Market Analysis.
 • Zeliaś A. (2000) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d9beed7-bd60-447d-9b74-a9c46cde06f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.