PL EN


2012 | 1 | 16-21
Article title

Program zmian polityki współpracy rozwojowej Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Changes in EU Development Cooperation Policy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia zmiany w polityce współpracy rozwojowej Unii Europejskiej zaproponowane w październiku i grudniu 2011 roku dotyczące współpracy w dziedzinie rozwoju UE. Dokonano analizy nowych instrumentów i strategii dotyczących konkretnych działań zewnętrznych UE, podkreślając kwestię dobrych rządów, praw człowieka i demokracji jako warunku wstępnego współpracy w zakresie rozwoju i wsparcia finansowego. Autor w swym artykule sugeruje również, że śmiałość Europy w promowaniu szczegółowych norm, wartości i interesów europejskich współbrzmi z najnowszymi zmianami w Północnej Afryce i mogłaby wpłynąć na przyszłe stosunki ze słabo rozwiniętymi krajami afrykańskimi.
EN
The article highlights briefly the changes proposed respectively in October and December 2011 regarding EU development cooperation. New instruments and strategies are analysed, concerning specific EU external actions with emphasis on good governance, human rights, and democracy, as a prerequisite for development cooperation and financial support. The paper suggests also that Europe's boldness in advancing particular norms, values and European interests chimes with recent changes in the North Africa, and might affect future relations with underdeveloped African countries.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
16-21
Physical description
Dates
published
2012-01-2012-02
Contributors
  • Wydział Politologii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d9c1f56-560d-4ddd-8388-d0a08d0368dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.