PL EN


Journal
2015 | 95 | 1-2 | 114-124
Article title

Badania nad językiem w mediach po 1989 roku

Title variants
EN
Research in language in the media after 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor skrótowo przedstawił najważniejsze polskie prace lingwistyczne powstałe po 1989 roku poświęcone badaniom języka w mediach. Wymienione zostały przede wszystkim autorskie monografie oraz teksty o charakterze teoretycznym. Przyjęto trzy główne perspektywy opisu. Pierwszą z nich stanowią obszary tematyczne traktowane przez badaczy jako ważne lub charakterystyczne dla komunikacji medialnej. Drugą perspektywę wyznaczają konkretne podsystemy języka i działy ich lingwistycznej analizy. Ostatnią perspektywę opisu determinują poszczególne językowe dyskursy medialne, typowe dla konkretnych technologii.
EN
My article discusses the most important pieces of Polish linguistic research on language in media written after 1989, mostly monographs and theoretical texts. In the discussion they are described in three ways. The first one deals with topical fields treated by researchers as important or characteristic for media communication; the next one describes particular subsystems of language and fields of their linguistic analysis. The last one is determined by specific kinds of linguistic discourse in media, typical of particular technologies.
Journal
Year
Volume
95
Issue
1-2
Pages
114-124
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2da6f87b-dab6-4f9d-bb42-1d6dadb62d6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.