PL EN


2015 | 9 | 73-85
Article title

Lautes lesen – Intonationsübungen für polnische Germanistikstudenten

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Reading aloud – practicing sentence intonation patterns for polish students of German
PL
Głośne czytanie – ćwiczenie intonacji zdaniowej w języku niemieckim wśród studentów germanistyki
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
The process of teaching oral skills in German should include the practice of reading aloud. One of the important aspects of this process, requiring special attention, is the use of correct intonation. Practising reading aloud aims at developing listening skills, imitation and individual vocal interpretation of written texts.
PL
W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego należy ćwiczyć głośne czytanie. Jednym z ważnych aspektów wymagającym, przy tej okazji, uwagi jest poprawna intonacja. Ćwiczenia w głośnym czytaniu ukierunkowane są na słuchanie, imitację mowy oraz na własną interpretację głosową tekstów.
Year
Issue
9
Pages
73-85
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Badecka-Kozikowska M., 2008, Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych, Warszawa.
 • Baran-Łucarz M., 2014, Podejście studentów filologii angielskiej do refleksji w nauce wymowy, „Neofilolog”, nr. 42/1.
 • Buzkamm W., Ciepielewska-Kaczmarek L., 2014, Zukunftsmusik: das generative Prinzip und bilinguale Strukturübungen, [in:] Glottodidaktik früher, heute und morgen,Hrsg. L. Ciepielewska-Kaczmarek, G. Gorąca-Sawczyk, Poznań.
 • Campadieu P., 1999, Warum lernen manche Menschen leicht und andere nur mit Mühe eine Fremdsprache?, „Deutsch als Fremdsprache”, Nr. 3.
 • Caneau I., 1992, Hören-Brummen-Sprechen, „Fremdsprache Deutsch”, Nr. 7.
 • Dieling H., Hirschfeld U., 2000, Phonetik lehren und lernen, München.
 • Domińczak H., 1993, Wymowa w nauce języka niemieckiego, Warszawa.
 • End E., 1995, Fahrplan für die Rhythmuslokomotive; Anmerkungen zum Einsatz der Übungen und Spiele im Unterricht, [in:] Die Rhythmuslokomotive, Hrsg. E. End, U. Hirschfeld, München.
 • Forster R., 1997, Mündliche Kommunikation Deutsch als Fremdsprache: Gespräch und Rede, St. Ingbert.
 • Grzeszczakowska-Pawlikowska B., 2011, Ausbildung phonetischer Merkmale des Deutschen als Fremdsprache unter Anwendung von Pressetexten, „Acta Universtitatis Lodziensis. Folia Germanica”, Band 7.
 • Häusermann U., Pietho H.E., 1996, Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache, München.
 • Hirschfeld U., 1998, Einige Schwerpunkte für die Arbeit an der Aussprache bei polnischen Deutschlernenden, „Glottodidactica”, Band 26.
 • Hirschfeld U., 1995, Was Hänschen nicht lernt, …, Phonetik im Primarschulunterricht Deutsch als Fremdsprache, [in:] Die Rhythmuslokomotive, Hrsg. E. End, U. Hirschfeld, München 1995.
 • Hog M., Müller B.D., 1985, Sichtwechsel, Stuttgart.
 • Lange K., 2005, Propozycje wykorzystania recytacji w kształceniu sprawności językowej ucznia, [in:] Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej, Hrsg. Z. Uryga, M. Sienko, Kraków.
 • Morciniec N., Prędota S., 1996, Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa.
 • Slembeck E., 1997, Mündliche Kommunikation interkulturell, St. Ingbert.
 • Stock, E. Hirschfeld U., 2000, Phonothek Deutsch als Fremdsprache. Lehrerhandreichungen, Leipzig.
 • Stock, E. Hirschfeld U., 2000, Phonothek Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch, Leipzig.
 • Szymaniuk D., 2008, Prezentacja i wdrażanie wybranych elementów fonetyki suprasegmentalnej na lektoratach języka angielskiego, [in:] Nauczanie języków obcych w szkole wyższej, Hrsg. M. Harbig, Białystok.
 • Triebe N., 2014, Klangvoll. Aussprachetraining für polnische Lernende und Lehrende, Kraków.
 • Tworek A., 2012, Einführung in die deutsch-polnische vergleichende Phonetik, Dresden–Wrocław.
 • Wagner A., Struktura rytmiczna wypowiedzi w polskiej mowie natywnej i nienatywnej, http://www.agnieszkawagner.com/uploads/1/5/4/8/15489492/struktura_rytmiczna (gefunden am: 04.08.2015).
 • simsalabim.reinke-eb.de.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2da71f3b-354c-46f6-89c9-959f207c60b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.