PL EN


2011 | 6 | 22-31
Article title

„Usłysz głos powołania”– wypowiedzi powołaniowe do życia kapłańskiego i konsekrowanego w perspektywie pragmatycznej

Content
Title variants
EN
„Hear the voice of vocation” – statements of vocation to the priesthood and consecrated life in the perspective of pragmatic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to characterize the type of statements of vocations as linguistic action with two main functions: informative and persuasive. The author analyzes the relation transceiver, a communicative position, the sender’s assumed intention, and the strategies for its realization. The material taken from websites and folders promoting vocation to the priesthood and consecrated life, both shows tendency to construct modern texts in the form and contents, like a video clip, poster, as well as much simpler, schematic in composition, semantically and stylistically texts, based on informing and activating the recipient, encouraging him to contact with the community. The sender of text appears here frequently as a mediator between God and a future candidate for monastic life, using a positively evaluative and characteristic component – the voice of the member.
Year
Volume
6
Pages
22-31
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Austin J., Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993.
  • Bralczyk J., Język na sprzedaż czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk, 2004.
  • Grzegorczykowa R., Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy [w:] Język a kultura, tom 4: funkcje języka i wypowiedzi. Red. Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa. Wrocław 1991.
  • Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2008.
  • Postawa A., Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce, Kraków 2005.
  • Zdunkiewicz-Jedynak D., Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga... Gatunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych, Tarnów 2005.
  • http://dziedzictwo.ekai.pl/
  • http://www.winter.pl/internet/uzytkownicy.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2da91375-5b51-4dcc-8c65-6f4d31df53ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.