PL EN


2016 | 7 | 1 | 8
Article title

Iphone jako przykład dobra luksusowego – analiza wielkości sprzedaży i cen w latach 2010-2014

Content
Title variants
EN
Iphone as an example of the present luxury good – analysis of sales and prices in 2010-2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie powszechnego konsumpcjonizmu, a także ogólnego dostępu do nowości technologicznych trudno jest zidentyfikować i wyróżnić grupę dóbr luksusowych na jakimkolwiek rynku. W segmencie telefonów komórkowych i smartphonów każdy z oferowanych przez producentów modeli ma praktycznie takie samo zastosowanie, a właściwości i możliwości techniczne nie różnią się między sobą znacząco. Jednakże istnieje szczególny produkt, którego posiadanie nie tylko umożliwia wykorzystywanie jego tradycyjnych funkcji, ale także nadaje posiadaczowi szczególny status. Celem poniższego opracowania jest ustalenie, czy smartphone iPhone jest przykładem dobra luksusowego na rynku smartphonów w rozumieniu ekonomicznym. Weryfikacja tej hipotezy opiera się na wykorzystaniu mechanizmów prawa Veblena oraz elastyczności dochodowej popytu.
EN
In the times of widespread consumerism and access to technology it is hard to iden- tify and set group of luxury good apart on any of the markets. In the group of smartphones each of models has almost the same appliance and their features do not vary much. However, there is a product that provides the user with traditional functions but al- so gives the user special status. The aim of this article is to determine if the iPhone is an example of luxury good on the market of smartphones in the economic way. To verify this hypothesis author uses two rules: the Veblen effect and the income elasticity of demand.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2da935cd-a51c-4e4f-b148-a65e83247866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.