PL EN


2013 | 914 | 83-95
Article title

Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Title variants
EN
National Support of Polish Agriculture – The Example of the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture is a key institution which implements state policy for the development of agriculture and Polish villages. Creating advantageous conditions for the balanced development of rural areas and the Polish food industry is the Agency’s mission. This paper presents the role of the Agency in financing Polish agriculture using national aid instruments.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, kasperoa@uek.krakow.pl
References
  • Jochimsen H., Leiner G. [1978], Zur Beurteilung des einzelbetrieblichen Förderungsprogrammes: wirtschaftliche Entwicklung und Planrealisation geförderter Betriebe, Berichte über Landwirtschaft.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, Dz.U. nr 22, poz. 121 ze zm.
  • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2007 [2008], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.
  • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2008 [2009], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.
  • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2009 [2010], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.
  • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2010 [2011], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.
  • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2011 [2012], ARiMR, Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa.
  • Wilkin J. [2013], Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, http://www.irwirpan.waw.pl, dostęp: 27.09.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2db33da3-b1ba-4f05-9202-355485da6f93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.